Използването на пробиотици под формата на ферментирали храни датира от хилядолетия. И до днес много народи консумират традиционни ферментирали храни, каквито са киселото мляко за България, кефирът за Русия, киселото зеле за Германия и други. Според СЗО пробиотиците са живи микроорганизми, които приети в адекватно количество оказват благоприятно въздействие върху здравословното състояние на приемащия ги.


Резултати от проучване на JAMA (Journal of the American Medical Association) показват, че всекидневният перорален прием води до понижаване тежестта на симптомите и паралелно с това се намалява и употребата на кортикостероиди за локално приложение.


През последните години се говори все повече за връзката между чревната флора, състоянието на чревната лигавица, имунитета и патогенетичните механизми, имащи отношение към появата на атопичен дерматит. Предполага се асоциация между нарушение на чревната бариерна функция и медииране на възпалителен процес.Микроорганизмите продуцират късоверижни мастни киселини, които оказват противовъзпалително действие и играят ключова роля за запазване цялостта на чревната лигавица.


Изследователите провели двойно сляпо проучване при 50 деца, които са с умерено изразена форма на кожното заболяване. В продължение на 3 месеца, всекидневно половината от участниците приемали по една капсула, съдържаща няколко пробиотични щама - Lactobacillus casei, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum. Другата половина приемали капсула с малтодекстрин (плацебо).


След изтичане на 12 седмичния период при приемалите пробиотичния комплекс е регистрирано значително понижение на индекса за оценка на тежестта на атопичен дерматит, в сравнение с получавалите плацебо капсули. Индексът, определящ тежестта на заболяването е понижен с 83% при получавалите пробиотици, спрямо 24% при плацебо-групата.


NEWS_MORE_BOX


Наблюдаваният клиничен отговор при третираните с пробиотици е по-силно изразен в сравнение с получените резултати при използване на други комбинации от пробиотични щамове в по-рано проведени изпитвания. Като обяснение се учените предполагат по-голямата продължителност на пробиотичните курсове.


Комбинацията от пробиотици се показва по-изразена ефективност за разлика от приложението на един пробиотик. Значение оказва и избора на конкретните щамове и по-конкретно наличието на лактобацили и бифидобактерии.