1. Какво представяляват ритъмните нарушения на сърцето и какво ги предизвиква?

 

Нарушенията в сърдечния ритъм и пулс - така наречените аримии са различни видове. В зависимост от това дали пулсът е забързан или забавен се наричат съответно тахикардия и брадикардия, а ако ритъмът на сърцето е нарушен – съответно тахиаритмия и брадиаритмия.


 

Най-общо се делят на ритъмни нарушения, произхождащи от надкамерата и от камерата, както и на т.нар. проводни нарушения, засягащи самия ход на нервния импулс във сърцето. В зависимост от честота и характеристиката на аритмиите по-нататък те се делят на трептене, мъждене и някои други видове. Има и редица други нарушения, асоциирани с абнормално възникване на сърдечен импулс на неправилното за целта място, неправилни допълнителни „снопчета“ , които провеждат изпулсите и т.н.

 

Причините за аритмиите са многообразни - от една страна анатомични особености на сърцето – клапни заболявания, сърдечна недостатъчност, вродени допълнителни пътища за провеждане на импулс и др. Нарушения в електролитния баланс – количеството на калиеви, натриеви, хлорни йони. Заболяванията на щитовидната жлеза могат също да доведат до аритмия.

 

2. Как се живее с подобна болест – лекува ли се и с какво?

 

Аритмиите са сериозен проблем за болните, техните близки и лекарите. Докато някои от тях са леки, понякога бързо преминават, не нарушават сериозно качеството на живот на пациентите или се контролират стабилно с медикаменти, то други са много по-агресивни, водят до влошаване общото състояние на болните, трудно се контролират или не могат. Някои силно застрашават от бърза и неочаквана смърт. Затова лечението им е едно предизвикателство за съвременния кардиолог.

 

Съществуват медикаменти, които са използвани с различна степен на ефективност, както за острите, така и за хроничните аритмии. Днес обаче вече медицината разполага с методи, които биха могли освен да контролират аритмиите, да доведат до пълното им елиминиране и практически оздравяване на болните. Пациенти, които години наред са страдали от различни по тип ритъмни нарушения, днес откриват, че могат да живеят един съвсем нормален живот без подобен проблем.

 

3. Кое е новото в лечението на ритъмните заболявания?

 

Съвременните специалисти инвазивни електрофизиолози (кардиолози, тясно специализирани в лечение на ритъмните нарушения), реално могат дефинитивно да победят някои от видовете аритмии.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Методът, който се използва, се нарича катетърна аблация. При него се използва катетър, въведен през вена на крака, усправляван под рентгенов контрол. Чрез него се достига до областта на сърцето, където е самата увреда и се пуска високочестотен ток. Този ток повлиява тази зона в посока подобрение на електропроводимостта. Реално при някои от състоянията една такава процедура води до излекуване, а при други се налагат повторения по преценка на лекаря и според особеностите на отделния организъм.

 

С успех днес процедурата се използва при болни с предсърдно трептене, мъждене, чести камерни екстрасистоли, надкамерна пароксизмална тахикардия и др. Някои от болните остават на временно медикаментозно лечение, други нямат нужда дори от това.

 

Катетърната аблация е сериозна процедура, която се извършва при нужните индикации за това, при липса на противопоказания, след преценка от наблюдаващия кардиолог и инвазивен елекрофизиолог. В нашата страна вече е въведен този метод на лечение и много пациенти успешно са се подложили на аблация. Както много други заболявания, които в миналото са се смятали за нелечими за цял живот, аритмиите днес частично са овладяни от медицината. Това дава много надежди на пациентите, както и на лекарите за подорение качеството на живот, така и за последващи открития и новости.