Австрийски учени от медицинския университет в Инсбрук са установили, че рискът от развитие на онкологични заболявания, както и риска от фатален край, зависи от дължината на телоемерите на левкоцитите.

 

Теломерите са крайните участъци от хромозомите, които не носят наследствена информация, но защитава генетичния материал от увреждане.

 

При нормалното делене на клетките, теломерите непрекъснато се съкращават. В резултат на това, се уврежда част от генетичния материал на клетката и се стига до естественото и остаряване. Учените сравняват скъсяването на теломерите с копията, които прави една ксерокс машина. Колкото повече копия се правят, толкова повече се влошава качеството им.

 


Учените анализирали данни, събрани от 787 участници в проспективно изследване, извършено в периода от 1995 до 2005 година. Възрастта на участниците варирала от 40 до 79 години.

 

В началото на проучването, била определена дължината на теломерите на левкоцитите в капилярната кръв при всеки един от доброволците.

 

За десетгодишния период на наблюдението, при 11,7% от участниците се появило някакво онкологично заболяване. При същите тези хора била отчетена и значително намалена дължина на теломерите.

 

След обработка на резултатите, учените стигнали до заключението, че хората с по-къси теломери са с три пъти по- висок риск от ракови заболявания. При същите била установена и 11 пъти по-голяма вероятност от метастази и фатален край в рамките на10 години.

 

Според авторите на изследването, малката дължина на теломерите на белите несъдържащи хемоглобин кръвни клетки се свързва с повишен риск от рак на стомаха, белия дроб и рак на яйчниците.


Австрийските изследователи уточняват, че получените резултати не могат със сигурност да бъдат отнесени към всички хора, тъй като изследването е проведено само в един регион и в него са взели участие само доброволци от бялата раса. Предстои провеждането на допълнителни проучвания, които да докажат връзката между дължината на теломерите на левкоцитите и риска от онкологични заболявания.