1.  Какво представлява ретинобластомът?

 

Ретинобластомът е бързо развиващо се злокачествено заболяване, произхождащо от клетките на ретината – светочувствителния слой на окото. Среща се само в детска възраст. Въпреки че туморът е силно агресивен, ретинобластомът има едно от най-високите нива на терапевтичен успех – над 97% от засегнатите преминават успешно лечение.


 

Ретинобластомите се класифицират по два важни критерия. Според първия – наследственост, те се разделят на наследствени (т.е. унаследени от родителите) и ненаследствени. Според засягането на очите, те се разделят на едностранни и двустранни. В някои случаи, освен двете очи, може да бъде засегната и епифизната жлеза, при което се говори за тристранен ретинобластом.

 

2.  Какви са симптомите на заболяването?

 

Най-явният белег за наличието на ретинобластом е левкокорията – отразяването на светлина от ретината при осветяването й. Други очни проблеми са смущения в зрението или глаукома, съпроводена със зачервяване на засегнатото око/очи. При някои деца се развива и кривогледство (страбизъм).

 

3.  Как се поставя диагнозата?

 

Наличието на хронично зачервяване само в едното око при малки деца изисква провеждането на щателен офталмологичен преглед. В някои случаи, туморът е видим при преглед с помощта на офталмоскоп – малък оптичен уред, с който офталмологът преглежда вътрешната повърхност на окото, гледайки през зеницата на пациента. Откриването на левкокория засилва подозренията за ретинобластом. На този етап се налага провеждането на образни изследвания – компютърна томография, ултразвукова диагностика или ядрено-магнитен резонанс. След доказване на тумора се провеждат изследвания, търсещи евентуални метастази в мозъка или черепните кости. Взимат се проби от гръбначномозъчната течност и костния мозък.

 

Наследствената форма може да бъде потвърдена чрез генетични изследвания.

NEWS_MORE_BOX

4.  Как се провежда лечението?

 

Лечението може да включва химиотерапия, лъчелечение, хирургия, лазерна терапия или различни комбинации от тях, в зависимост от броя, големината и положението на туморите.

 

5.  Каква е честотата на ретинобластома?

 

Средно за САЩ и Европа, ретинобластомът се среша в 1 на всеки 15 – 16 000 раждания. 95% от случаите се дагностицират до 5-годишна възраст. Около ¼ от всички случаи са двустранни, а всички случаи на двустранен ретинобластом са наследствени.