Ретинобластомът е тумор на ретината, който се появява в много ранна детска възраст- обикновено в първите две до четири години от живота на детето. Макар и по-рядко може да се появи към пета или шеста годинка и по- късно. Ретинобластомът се унаследява, но не е изключено и да се появи спорадично- случаите, в които в семейството няма болен с това заболяване.
 
Ретинобластомът води началото си от фоторецепторния слой на ретината, т.е. от клетките, отговарящи за цветното зрение и способността да се вижда на тъмно и на светло. Открити са различни хромозомни аномалии, които се свързват със заболяването. 
 
При 40% от случаите, туморът се появява и в двете очи. Той може да се развива едновременно на няколко места в ретината и мозъка. Много често първият симптом, който забелязват майките е бялата зеница или левкокория. 
 
Това явление се дължи на отразяването на светлината от жълтобелезникавата туморна маса. Страбизъм (кривогледство) се разива, поради невъзможността детето да фиксира предметите, защото зрението намалява. В по-нататъшното развитие на заболяването се появява изпъкване на окото, сълзотечение, зачервяване на окото, разширена зеница и др. 
 
Вътреочното налягане се повишава и се появява болезненост в засегнатата очна ябълка. Диагнозата може да се постави в някои случаи при обикновена офталмоскопия ( оглед на очното дъно). Отрива се надигане на ретината с новообразувани съдове по повърхостта, които са нестабилни и лесно кървят, калциеви отложения. Ретината е силно отлепена в зоната на злокачественото образувание. 
 
Туморът има склонност към некроза и може да възникне възпалителна реакция. Бялата зеница, която най-ясно се вижда при фотографски снимки, не винаги е индикация за ретинобластом. Затова не трябва да се изпада в драматични състояния, ако майката забележи такова отклонение. 
 
Най- добре е да се потърси веднага медицинска помощ, за да се потвърди или отхлърли диагнозата. А тя се поставя много внимателно. Използва се анамнезата, симптоматиката, ехография, аксиална компютърна томография, ЯМР. Отчита се високо вътреочно налягане. Макроскопски образуванието има вид на сиво-бяла или сиво- жълта маса, която е осеяна с некротични участъци, кръвоизливи и калциеви отложения. 
 
Съществуват четири стадия на развитие на тумора. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Първият стадий се нарича интраретинен, тъй като при прегледа се вижда жълтобелезникаво надигане с новообразувани съдове и жълтеникави некротични огнища. 
 
При втория стадий туморната маса нараства, започват некротични процеси, а с това и възпалителна реакция, повишава се вътреочното налягане. 
 
Тртият стадий се нарича стадий на екстериоризация, защото туморът започва да расте извън окото- по зрителния нерв прораства назад, а когато се засегне и областта на орбитата настъпва екзофталм или изпъкване на окото. Четвъртият стадий или генерализацията се характеризира с метастази в мозъка, околоносните кухини, устата. Метастази могат да се появят и в други органи. 
 
Състоянието на детето е изключително тежко в този стадий, има церебрални разстройства, затруднения в дишането и храненето и скоро след като се появят тези усложнения настъпва смърт. Когато се поставя диагноза, ретинобластомът трябва да се отдиференцира от други заболявания, даващи подобна симптоматика. 
 
Такива са например вродената катаракта, псевдоретинобластом- това са някои вродени заболявания на окото. Лечението трябва да се започне незабавно, след като диагнозата е поставена убедително. 
 
Може да се извърши т.нар. енуклеация, при която се маха окото или съхраняващо очната ябълка лечение. Ретинобластомът е радиочувствителен тумор. Извършва се брахитерапия с пришиване на радиоактивни пластинки в зоната на тумора.
 
Може да се приложи и химиолечение. Ако се открие прорастване в орбитата, окото се маха. Детето се следи периодично, поради опасност от рецидив или поява на ретинобластомни огнища и в другото око.