Други представители на реовирусите

Род Coltivirus от семейството Reoviridae прилича на Orbivirus по размер и като него съдържа два капсида (белтъчни обвивки). Тези вируси съдържат 12 сегментна РНК. Може да заразява бозайници, безгръбначни и растения. Към този род принадлежат представителите - Колорадска кърлежова треска, който причинява хеморагична треска; Eyach virus във Франция и Германия и др.


Род Rotavirus при хората причинява значителна част от случаите на гастроентерит при деца на възраст от 6 месеца до 2 години. Ротавирусната частица се състои от 11 двойно-верижен РНК геном, покрит от капсидна капсула с двойна обвивка. Съществуват голям брой серотипове, които могат да заразяват бозайници. Ротавирусите са тясно свързани с реовирусите по отношение на морфологията и стратегията за репликация.Какъв е начинът на заразяване при реовирусите?

Реовирусите причиняват много неидентифицирани инфекции, защото повечето хора имат серумни антитела в ранна зряла възраст. Антителата също присъстват в други видове. При хората тези вируси са изолирани от заразени здрави деца, от малки деца по време на огнища на леки фебрилни заболявания и от деца с диария или ентерит. Ротавирусът е добре документиран като важна причина за диарийни заболявания при кърмачета и малки деца. Оценките на глобалната тежест на ротавирусната диария предполагат, че смъртността не е намаляла и че при хоспитализираните пациенти с диария частта от случаите, свързани с ротавирус, се е увеличила в много страни.

 

Как се случва заразяването при реовирусите?

Методът на заразяване с реовируси е неизяснен. Обаче, тъй като тези вирусни частици биват откривани най-често във фекалиите, първичното разпространение изглежда най-вероятно е по фекално-орален път. Тъй като реовирусите са стабилни в аерозоли и тъй като респираторните заболявания са свързани с реовирусни инфекции, този път на заразяване е допълнителна възможност. При ротавирусите разпространяването при Колорадска кърлежова треска става чрез ухапване от заразен кърлеж.


След фекално-орално предаване на ротавирус, инфекцията се инициира в горната част на червата и обикновено води до редица хистологични и физиологични промени. Инкубационният период е кратък. Ротавирусите инфектират клетките във власинките на тънките черва (избягват стомаха и дебелото черво). Те се размножават в цитоплазмата на ентероцитите (клетките на тънките черва) и увреждат техния транспортен механизъм.


Един от ротавирусните протеини - NSP4, е вирусен ентеротоксин. Повредените клетки от вируса могат да се разпаднат в лумена на червата и да освободят големи количества вируси, които се откриват в изпражненията. Вирусната екскреция обикновено продължава 2-12 дни при здрави пациенти, но може да бъде удължена при хора с лошо хранене. Диария, причинена от ротавируси, може да се дължи на нарушена абсорбция на натрий и глюкоза, тъй като увредените клетки върху власинките се заменят с неабсорбиращи незрели клетки. Може да са необходими от 3 до 8 седмици, за да се възстанови нормалната функция.