Какво е хронична обструктивна белодробна болест?

Хората, които страдат от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), са една от най-рисковите групи при пандемията от COVID-19. Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сериозно белодробно заболяване, което включва няколко различни състояния на дихателната система.


Най-честите състояния на ХОББ са емфизем и хроничен бронхит. Емфиземът е заболяване, при което се засягат алвеолите (малки мехурчета), чрез които се осъществява газообмена с капилярите в белите дробове.Хроничният бронхит представлява възпаление на бронхите, при което има повишено производство на слуз.


Хората с ХОББ често имат проблеми с дишането, отделят много слуз, чувстват стягане в гърдите и имат други симптоми в зависимост от тежестта на състоянието.


При подозрение за наличие на ХОББ, пациентът може да премине през няколко различни изследвания, които да помогнат за поставянето на диагнозата. Едно от тях е рентгенография на гръден кош.


Рентгенографията на гръдния кош е бърза, неинвазивна и безболезнена процедура. При нея се използват електромагнитни вълни за изобразяването на белите дробове, сърцето, диафрагмата и ребрата. Това е само едно от изследванията, които се използват при диагностицирането на ХОББ.


Каква е подготовката при рентгенографията на гръдния кош?

Не е нужна особена предварителна подготовка за рентгенографията на гръдния кош. Може да бъде осигурена оловна престилка, която да защити репродуктивните органи от известното количество радиация, което се използва по време на изследването.


Също така пациентът трябва да премахнете всички бижута и аксесоари, които биха могли да попречат на процедурата.


Рентгенографията на гръдния кош може да се извърши и в изправено и легнало положение в зависимост от симптомите. Ако лекарят подозира наличието на плеврален излив, може да поиска да види допълнителни изображения на белите дробове, в легнало на страни положение, на пациента.


Какво може да покаже рентгеновата снимка?

Един от признаците на ХОББ, който може да се появи на рентген е белите дробове да изглеждат по-големи от нормалното. Също така, диафрагмата може да изглежда по-ниско разположена от обикновено.


Рентгенографията при ХОББ може да не разкрие много информация, ако състоянието протича предимно с хроничен бронхит, но при емфизем може да има повече структурни проблеми на белите дробове, които да се видят на рентген.


Например, рентгенът може да разкрие наличието на були (въздушни мехури). Булите се образуват близо до повърхността на белите дробове, могат да бъдат по-големи от 1 см и да заемат значително място в тях. Малките були не се наблюдават на рентгенография на гръдния кош поради малкия им размер.


Ако се разкъса була, това може да предизвика колапс на белия дроб. Това състояние е известно като спонтанен пневмоторакс и изисква спешно медицинско лечение. Симптомите обикновено са остра болка в гърдите и повишени или нови затруднения с дишането.


Дискомфортът в гърдите може да бъде причинен и от други състояния освен ХОББ. Ако рентгенографията на гръдния кош не покаже забележими признаци на ХОББ, трябва да се помисли за наличието на други възможни проблеми.


Болки в гърдите, затруднено дишане и намален физически капацитет могат да бъдат симптоми на проблем с белите дробове, но могат да бъдат и симптоми на сърдечен проблем.


Рентгенографията на гръдния кош може да предостави ценна информация за сърцето и кръвоносните съдове, като размер на сърцето, размер на кръвоносните съдове, наличие на течност около сърцето и калцификация (втвърдяване) на клапите и кръвоносните съдове.
Също така рентгенографията може да разкрие счупени ребра или други проблеми с костите, които могат да причинят болка в гърдите.