Васкулитите не са често срещани заболявания, дори напротив. Въпреки това, познаването им е от особено голямо значение за добрия клиницист. Всеки обикновен човек трябва да има дори бегли познания за тяхното съществуване. Те често остават дълго време недиагностицирани или неправилно оценени. Това се дължи както на малката им честота, така и на често нетипичното им протичане. 

 

Васкулит най-общо означава възпаление на кръвоносни съдове. Системата на телесно кръвообращение се състои от аорта, големи и малки артериални и венозни клонове, както и капиляри. Всички те формират свръхсложна мрежа, обхващаща в детайли всяка точка на тялото. Васкулитите, от своя страна, водят до увреждане на съответната тъкан, орган или система, които се ангажират от възпалителния процес според вида кръвоносни съдове, които участват. В особено тежки случаи се засяга цялото тяло.


 

Възпалението на стените на кръвоносните съдове води до тяхното запушване, разкъсване или разрушаване. От това следват малки или големи кръвоизливи, недостиг в кръвоснабдяването, „загиване“ на клетки, цели тъкани и т.н. Наред с това, при някои васкулити се формират атипични клетки и образувания тип гранулом, ангажиращи съдовете и водещи до допълнителни симптоми и изменения при провеждане на образни изследвания.


Какви са основните видове васкулити?

Тези болести се делят най-вече според типа съдове, които се засягат. От една страна симптомите се различават, ако се ангажират големи или малки съдове. От друга страна, значение има дали в процеса са вплетени артерии, вени или капиляри. Например при гигантоклетъчният артериит и артериита на Такаясу се загяга аортата и нейните главни клонове. От друга страна, хиперсензитивният васкулит ангажира най-малките кръвоносни съдове в целияоргнизъм.

 

Основно място в групата на васкулитете заемат т.нар ANЦA-асоцииранит васкулити. Към тях спадат Грануломатозата на Вегенер, микроскопски полиангиит и еозинофилната грануломатоза с полиангиит. При тях се засягат малки и средни по калибър съдове в почти всички органи и системи. Типично е ангажирането на белия дроб и бъбреците. Строгото разграничаване на типа васкулит при тях често е затруднено и за това се обединяват по специфичните за тях АНЦА антитела.


Васкулитите са разнородна група заболявания

Те могат да протичат остро, дори мълниеносно, или да се развиват постепенно и хронично. Един и същи вид васкулит има способността преминава многократно от ремисия в състояние на активност. Броят на активиране в рамките на един живот е непредсказуем. По време на активност се налага лечение за месеци или години, а при ремисия нерядко се провежда дълго имуносупресивно поддържащо лечение. Това важи в най-пълна сила за васкулите при възрастните хора. При децата има по-особени форми на съдово ангажиране и цикли на протичане.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Васкулитите са разнородни и по своята тежест. Докато при едни се наблюдават съвсем бегли симптоми, други ангажират тялото подобно на тежки инфекции, а трети засягат цялото тяло и водят до полиорганно тежко и животозастрашаващо засягане.

 

Да, протичането им нерядко имитира и трудно се разпознава от обикновен кожен обрив, пневмония, гастрит, нефрит, енцефалит и т.н. В различаването на васкулита от баналната инфекция се крие главното предизвикателство пред лекуващите лекари.

 

За васкулит трябва да се мисли винаги, когато има симптоми от няколко органа или системи. Различни типове кожно засягане често е един от тях. В голям процент от случаите активен васкулит е клинично, лаораторно и рентгенологично неразличним от страндартен възпалителен процес. Нетипичното и затегнато протичане, липсата на ефект от антибиотично лечение, многократното активиране на болестта и много други особености могат да насочат мисълта към правилната посока.


Каква е причината за възникване на васкулитите?

 

Тази група заболявания имат автоимунна компонента. Все още има редица неизяснени механизми по отключването на имунологичната каскада. При изследванията се установяват определени автоантитела, които вероятно имат значение за типа и силата на болестния процес. Много проучвания сочат пряката отговорност на бактериалните инфекции за възникването и реактивирането на автоимунния процес. Бъдещето на медицината ще покаже до каква степен ще се разгадае това обгърнато в голяма доза мистерия заболяване, наречено васкулит.