Нови данни сочат, че ранното откриване на ХИВ-инфекция у новородените и незабавното антиретровирусно лечение предпазват от развитието на болестта и фатален изход. Проучването 'Children with HIV Early Antiretroviral Therapy' (CHER) е започнато в Южна Африка през юли 2005г. Айви Вайолъри и Марк Котън показват, че започването на терапия още на 7 седмична възраст увеличава шансовете за благоприятен изход в рамките на следващата година четирикратно в сравнение със случаите, при които започването на медикаментозно лечение се отлага до появата на първите симптоми на отслабената имунна система.

За съжаление голяма част от рисковите новородени изобщо не се изследват или са изследвани много късно. Освен това дори и да са направени необходимите тестове, достъпът до антиретровирусна терапия е силно ограничен.

В резултат на данните получени от проучването CHER, СЗО промени указанията за терапия на ХИВ-пациенти под една годишна възраст. Според наредба от април, 2008 лечението се започва веднага след установяване на инфекцията, независимо от здравословното състояние. Текат изпитвания за оптимален антиретровирусен режим за тази възрастова група.