В зависимост от стадия на неоплазията, лечението обикновено се провежда чрез един от следните методи или терапевтични комбинации.

 

Стадий І


 • Радикална простатектомия, обичайно с тазова лимфаденектомия - отстраняване на тазовите лимфни възли. След отстраняване на простатата може да се проведе и лъчелечение. На този етап простатата може да бъде отстранена без засягане на околните нерви, което изключва усложнения като инконтиненция и еректилна дисфункция.
 • Лечелечение с външен източник.
 • Лъчелечение с вътрешен източник.

 

Стадий ІІ

 • Радикална простатектомия, обичайно с тазова лимфаденектомия. След отстраняване на простатата може да се проведе и лъчелечение. На този етап, в някои случаи, простатата може да бъде отстранена без засягане на околните нерви, което изключва усложнения като инконтиненция и еректилна дисфункция.
 • Лечелечение с външен източник.
 • Лъчелечение с вътрешен източник.

 

Стадий ІІІ

 • Лъчелечение с външен източник с или без хормонална терапия.
 • Хормонална терапия.
 • Радикална простатектомия, с или без тазова лимфаденектомия. След отстраняване на простатата може да се проведе и лъчелечение.
 • Лъчелечение, хормонална терапия, трансуретрална простатна резекция, като палиативна терапия за облекчаване на симптомите.

 

Стадий IV

 • Хормонална терапия.
 • Лъчелечение с външен източник, с или без хоронална терапия.
 • Лъчелечение или трансуретрална простатна резекция, като палиативна терапия за облекчаване на симптомите.

 

Лечение на рецидиви

 • Лъчелечение.
 • Простатектомия, при пациенти, първоначално лекувани с лъчелечение.
 • Хормонална терапия.
 • Имунотерапия при пациенти, на които е прилагано хормонално лечение.
NEWS_MORE_BOX
 • Химиотерапия.
 • Болкоуспокояващи, външно или вътрешно лъчелечение, палиативна терапия за облекчаване на костната болка.

 

В определени случаи, лекуващият клиницист може да прецени за най-уместно въздържането от активно лечение за определен период, като през това време туморът само се следи на къси интервали от време. Ако редовните тестове покажат промяна в състоянието на пациента, лекарят може да реши да премине към едно или друго лечение.

 

Провеждат се и клинични изпитвания над различни лекарства, показани за рак на простатата в един или друг етап. У нас, всички проучвания се надзирават от Изпълнителната агенция по лекарствата, откъдето може да бъде получена информация за текущите проучвания, както и за проучванията, които предстои да се проведат в близкото бъдеще.