Кой диагностицира заболяването?

В диагностиката на рака на простатата участва специалист уролог и патолог. При съмнение за заболяване на простатата прегледът при уролог включва ректално туширане, изследване на туморен маркер – PSA и при необходимост извършване на изобразяващи изследвания (трансректална ехография) и биопсия на жлезата. Патолозите наблюдават биопсичните материали под микроскоп и имат решаваща дума, както в поставянето на диагноза, така и в последващото лечение.

Кой лекува рака на простатата?


Лечението се определя и се осъществява от мултидисциплинарен екип от специалисти – медицински онколози, уролози, лъчетерапевти и патолози.

 

Резултатите от извършените прегледи, образни, лабораторни изследвания и патологична оценка се предават от пациентите в приемни кабинети на комплексните онкологични центрове, където заседават Общоболнични онкологични комисии. Документите могат да попаднат там и по служебен път, ако здравното заведение, където пациентът е диагностициран, е сключило договор с онкологичен център за представяне на новодиагностицираните случаи на комисии.

 

На тези комисии се взима решение за терапевтичния алгоритъм при всеки пациент – необходима ли е операция, лъчелечение (перкутанно или брахитерапия), хормонална терапия, химиотерапия, както и последователността на терапевтичните методи.

Мога ли да откажа предложения ми терапевтичен план?

Да, след което може да бъдете разгледан отново на същата комисия или в друго лечебно заведение.

От какво зависи предложеният алгоритъм?

На първо място от стадия на заболяването и хистологичните особености на тумора (степен на диференциация, Глиън скор и др.). В съображение влизат възрастта на пациентите, придружаващите заболявания, съотношението полза/вреда от предлаганите методи и комбинацията от тях. Предвид се взима и желанието на пациентите.

Как се определя стадия на заболяването?

Оценява се големината на първичния тумор в простатата, преминава ли процесът простатната капсула, ифилтрира ли околни структури и органи като семенни мехурчета и пикочен мехур, има ли ангажирани регионални и далечни лимфни възли, далечни метастази. Отговорите на тези въпроси се представят като т.нар. TNM класиикация или стадиране на тумора.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В световната практика са разработени системи за оценка на риска при новодиагностицирани пациенти с рак на простатата. Целта на тези системи е по определени показатели при диагностицирането на болестта – възраст, туморен маркер PSA, оценка по Глисън, големина на тумора и други пациентите да бъдат класифицирани в различни категории, за всяка от които различна комбинация от терапевтични методи би била удачна. Такива системи са класификацията по D’Amico и оценката по CAPRA.

Има ли алтернатива премахването на тестисите?

Категорично да. Премахването на тестисите е т.нар. оперативна кастрация. Целта е да се намали производството на тестостерон до минимум, до т.нар. кастрационни нива. Тестостеронът се произвежда в тестисите и е главният стимулатор за растеж и делене на клетките на простатния карцином.

 

Днес е възможно и медикаментозно потискане на тестисите - т.нар. химична кастрация. Тя се осъществява чрез подкожни инжекции през няколко месеца като резултатите от нея са абсолютно еквивалентни на оперативната кастрация. Лекарствата за медикаментозна ендокринна терапия при рак на простатата се реимбурсират от НЗОК. За тях се изготвят специални протоколи от медицинските онколози. Протоколите се заверяват в НЗОК и със заверените протоколи пациентите посещават личния лекар, който изписва лекарствата.