Ракът на кожата през последните десетилетия значително е повишил своята честота. Тенденцията за зачестяване на новообразуванията на кожата поставят ролята на профилактиката на първо място. Превенцията на кожния рак се състои в използването на слънцезащитни средства, с подбор на подходящ фактор и редовното им прилагане. При наличие на по-големи по размери бенки (над 6 мм), както и начални промени в размера, цвета, наличието на сърбеж, дразнене, кървене – консултацията със специалист е от първостепенно значение.


При прегледа се установяват промени, които насочват дерматологът за наличието или отсъствието на злокачествено променена тъкан. Сваля се анамнеза на пациенти чрез подробен разпит за давността на кожните промени и наличието на специфични симптоми в засегнатия участък от кожата.


Един от неинвазивните методи за диагностика е дерматоскопията. Използването на дерматоскоп позволява увеличение на образа, елиминиране на отблясъка на кожната повърхност и разглеждане на по-дълбоките структури на лезията. Използват се ръчни и видеодерматоскопи. При видеодерматоскопите, освен по-голямо увеличение на образа (до 15 пъти) има възможност за изпращане на образа на екрана на компютър чрез специален софтуер.Най-често срещаният рак на кожата е базоцелуларният, за който е характерно, че само в 1% от случаите метастазира. Среща се най-често по лицето – носа, бузите, ушите. Други по-често срещащи се форми на кожен рак са спиноцелуларният карцином и малигненият меланом, който от своя страна се смята за един от най-злокачествените новообразувания в човешката патология.


Вземането на тъкан от засегнатия участък се нарича биопсия и има за цел микроскопско изследване с цел определяне на хистологичните характеристики. Методът има няколко разновидности при техника на вземане на материал - „Shave” биопсия, пънч биопсия, чрез инцизия и ексцизия.


„Shave” биопсията представлява отстраняване на горната част на лезията. За разлика от това при пънч бипсията с помощта на специален уред с формата на цилиндър се взема парче от лезията. Разликата при инцизионната и ексцизионната биопсия е, че при последната се изрязва цялата лезия, а при инцизионната – само част. При необходимост се правят 1-2 шева с цел по-бързо зарастване на биопсираното място.


NEWS_MORE_BOX


Резултати от биопсията се получават в рамките на една седмица. Ако не са налице малигнени промени се преценява дали лезията да бъде премахната или да се наблюдава активно, с цел проследяване на евентуални промени.


Друг съвременен метод, който придобива все повече значение в практиката е фотолуминисцентната диагностика, която представлява детекцията на фоточувствителни вещества, които флуоресцират при осветяване и се различават значително от светинното излъчване на нормалната и здрава тъкан. По този начин се прецизира определянето на точните граници на патологичния процес.


Методът се характеризира с висока чувствителност и специфичност. Освен това съществена разлика с другите методи е, че диагностикумът може да се прилага не само за кожни лезии, но и при новообразувания в различни органи при ендоскопско наблюдение.


От лабораторните методи се използва изследването за някои специфични маркери. Например повишени стойности на S-100 се откриват при малигнения меланом. Чувствителността на този маркер е свързана със стадия на заболяването. Прилагането му е подходящо за проследяване на резултатите от лечението на меланома при пациенти, с цел откриване на рецидив.