Факторите, които имат отношение към развитието на кожен рак са няколко, но особено внимание се обръща на влиянието на ултравиолетовите лъчи и тяхното значение за честотата на кожните карциноми.
 
Предразполагащ фактор е наследствеността. Статистиката показва, че в семейства, където някой от родителите или роднини от първа и втора линия са с карцином на кожата рискът за проявата му в следващите поколенията е по-голям. Отношение има работата с различни химикали – бензпирен, каменовъглен катран, сажди и други. Опасност крият и т. нар. гранични невуси, които са на места по кожата, където има често триене или травми. Някои автори отдават значение на хормоналните промени в организма.
 
Ултравиолетовите лъчи, които достигат до клетките на кожата имат възможност да променят ДНК и съответно да отключат процеса на канцерогенеза. Протективна функция за клетките на кожата има пигментът меланин, но при недостатъчно количество (при лица със светъл тип кожа) той не може да осъществи цялостната защита на кожата.
 
Честото излагане на интензивно слънцегреене, тежките слънчеви изгаряния на кожата, особено в по-млада възраст, имат правопропорционална връзка с процентната вероятност за развитие на кожен рак.
 

Често срещани типове кожен рак:

 
Базоцелуларният карцином е най-често срещаният кожен тумор, за който е характерно, че не метастазира. Проявява се предимно след 60-годишна възраст, основно сред бялата раса и в страни с интензивно слънцегреене. Основната му локализация е по кожата на лицето – нос, бузи, чело. Започва като малко възелче, което постепенно нараства и в по-късен етап се разязвява. На цвят варира между жълто или розово до тъмно кафяво. Най-често след образуване на язвата нейният център е атрофичен, а в периферията ръбовете са надигнати и с перловиден цвят.
 
Диференциална диагноза на базоцелуларния рак се прави със себорейните брадавици, сенилните кератоми и малигнения меланом. При начални лезии се прилага електрокоагулация, криотерапия и локални цитостатици. При по-напреднал процес се предпочита хирургично отстраняване до здрава тъкан, в някои случаи и лъчетерапия.
 
За разлика от базоцелуларния рак, спиноцелуларният показва деструктивен растеж и склонност за метастазиране – основно по лимфен път. Прогнозата е значително по-лоша.
 
Този карцином се развива основно на места, където кожата е възрастово или лъчево променена – пример за това са сенилните кератоми, които са вид преканцероза. Често карциномът започва върху стари белези, следствие на изгаряне или хронични възпалителни процеси.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Спиноцелуларният карцином се локализира най-често по кожата на лицето, а в не малък процент се засяга и ушната мида. По-рядко се засяга кожата на торса, крайниците или външните полови органи. Отново започва под формата на възелче, което често при допир кърви. Характеризира се с бърз темп на нарастване и постепенно възелчето претърпява разпад до образуването на язва, която е с кървящо дъно и силно болезнена.
 
Диференциална диагноза се прави с базоцелуларен карцином, кожна форма на туберкулоза и сифилис. Терапията включва както химио- и лъчетерапия, така и хирургично отстранява не тумора, често заедно с регионалните лимфни възли.
 
Малигненият меланом – често спряган като най-злокачественият тумор се характеризира със зачестяване през последните десетилетия. Може да се развие върху пигментен невус (бенка), но и да възникне върху непроменена кожа. Най-често на цвят варира между тъмно кафяв и черен, но са възможни и апигментни форми. Често около първичния тумор се появяват по-малки пигментни възли – „сателити”.
 
За различен период от време се развиват метастази, както по лимфен, така и по кръвен път. Най-често метастази се откриват в белите дробове, мозъка и костите. Диференциална диагноза се прави с базоцелуларен карцином, пигментни невуси, дерматофибром и други.
 
Лечението се състои в широка ексцизия на първичния тумор – 1-5 см извън лезията. Освен това се прави дисекция и на регионалните лимфни възли. Допълнително се провежда системна химиотерапия. Прогнозата е свързана с клиничния стадий на тумора, както и локализацията и дълбочината. 4070