Ракът на хранопровода се среща по-често при мъжете. Съотношението мъже - жени е 4:1. Сравнително рядък е - 3-6 случая на 100 000 население в западния свят. Ракът на хранопровода е много агресивен тумор.

1. Каква е причината за развитието на рак на хранопровода?

Категорична причина за развитието на това заболяване не се споменава. Развитието му се свързва с особено­стите на хранителния режим - богат на житни растения и беден на зеленчуци и плодове, недоста­тъчност на рибофлавин и витамин В и С, липса на микроелементи (цинк), употреба на опиум и др. В етиологията на рака на хранопровода в Европа се отдава по-голяма роля на употребата на алкохол и никотин.


2.  Каква е патоанатомията на тумора?

Ракът на хранопровода се развива най-често в долните две трети на хранопровода. Туморите, разположени в горната трета, са по-чести при жени и се свързват със сидеропеничната дисфагия. При 95% от болните ракът на хранопровода е плоскоклетъчен.  Аденокар­цином се развива най-често при цилиндрична мета­плазия на епитела на хранопровода (синдром на Barrett).

3. Каква е клиничната картина?

Симптомите се представят от дисфагия (затруднено преглъщане) специално на твърда храна. В началото тя е непостоянна, но прогресира непрекъснато до невъзможност за приемане на твърда и течна храна.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Болката е зад стернума и в гърба. В началото се дължи на спазми на хранопровода, а по-късно - на инфилтрация на околните органи. Появяват се белези на стеноза (стеснение), регургитация (връщане на храна), включително на кървави материи, засилваща се кахексия (крайно изтощение на организма). Болните завършват от близки или далечни метастази, от прояви на инфилтрация на съседни органи (медиастинит. трахеоезофагеални и бронхоезофагеални фистули, аортна перфорация и др.).

4. Как се поставя диагнозата?

 • Лабораторни изследвания: налице е анемия, ускорена СУЕ (утайка); белтъчни проби, чернодробни проби;
 • Рентген – гръден кош, хранопровод, стомах;
 • Езофагоскопия с биопсия;
 • Ендоскопски ултразвук;
 • Скенер и магнитен резонанс – за стадиране на заболяването;
 • Бронхоскопия, костна сцинтиграфия, торакоскопия, лапароскопия – по индикации.

5. С какво може да се обърка?

 • Ахалазия - липса на перисталтика на хранопровода:
 • Стриктура (стеснение) на хранопровода;
 • Язва на хранопровода с пептична стриктура;
 • Доброкачествен тумор на хранопровода;
 • Рак на стомаха;
 • Пространствозаемащ процес в медиастинума, притискащ или инвазиращ хранопровода

 

 6. Какво е лечението?

Лечението е хирургическо. Прилага се комбина­ция с радиотерапия. Палиативното лечение се състои в дилатация и бужиране, поставяне на ендопротези. Използва се лазер за реканализация на запушените от тумора части.

 

7. Как протича и каква е прогнозата на този рак?

Ракът на хранопровода е силно агресивен тумор, бързо прогресиращ. Заболяването обикновено се открива късно. Често не може да се оперира при поставяне на диагнозата. Прогнозата е лоша, защото се открива късно и само 10 % от заболелите имат 5-годишна преживяемост.