Много по-лесно е лечението на карцинома на яйчниците, когато заболяването се открие в ранен стадий. (Към първа част на материала - Какви са ранните признаци на карцином на яйчника?)

 

Яйчниците са разположени дълбоко в коремната кухина и е малко вероятно да усетите или да опипате растящ тумор. Няма рутинен диагностичен скрининг за рак на яйчниците.


 

Ето защо е толкова важно за всяка жена да съобщи за всички необичайни или постоянни симптоми. Ако лекуващият лекар се съмнява дали оплакванията не се дължат на злокачествено заболяване, най-вероятно ще бъде назначен тазов преглед.

 

С нарастването си туморът може да притиска пикочния мехур и ректума.

 

За поставянето на диагнозата рак на яйчника може да се използват и следните методи на изследване:

  • Трансвагинален ултразвук. Това е вид образен тест, който използва звукови вълни за откриване на тумори в репродуктивните органи, включително яйчниците. 

Трансвагиналният утразвук обаче не може да помогне на лекаря да определи дали се касае за доброкачествено образувание или злокачествено.

  • Компютърна томография на корем и малък таз.
  • Кръвни изследвания за измерване нивата на CA 125. Това е биомаркер, който се използва за оценка на терапевтичният отговор при рак на яйчника и други злокачествени заболявания на репродуктивните органи.
  • Въпреки това менструацията, миомният възел и ракът на матката могат да повлияят на нивата на биомаркера.
  • Биопсия. Това изследване включва отстраняване на малка проба тъкан от яйчника и анализ на пробата под микроскоп.

 

Важно е да се отбележи, че въпреки че всички тестове могат да помогнат за поставяне на диагнозата, биопсията е единственият начин наличието на злокачествено заболяване на яйчниците да се потвърди.


Лечението на заболяването зависи от това докъде се е разпространил ракът.

 

Хирургията е основното лечение на карцинома на яйчника. Целта на операцията е да се отстрани туморът, но често е необходима хистеректомия или пълно отстраняване на матката.

 

Лекарят, който проследява състоянието може да препоръча отстраняване на яйчниците и фалопиевите тръби, както и близко разположени лимфни възли.

 

Методи на лечение като химиотерапия атакуват раковите клетки като същевременно увреждат нормалните клетки в тялото. 

 

Новите целеви (таргетни) терапии за лечение на напреднал епителен карцином включват използване на медикаменти, които блокират ензим, използван от клетките за възстановяване на увредената им ДНК.

 

Лечението на рак на яйчника с химиотерапия, лъчетерапия и оперативна интервенция, може да увреди репродуктивните органи, което да затрудни зачеването.

 

Преди започване на лечението е препоръчително да обсъдите възможността за замразяване на яйцеклетки за евентуална бъдеща бременност.

 

Жените, които се сблъскват с диагнозата рак в ранна възраст, често трябва да обмислят как лечението на рака ще повлияе върху способността им да имат деца за в бъдеще.

 

Добрата новина е, че на тази тема се отделя все по-голямо внимание, което позволява на по-голям брой жени да запазят плодовитостта си, без да компрометират резултата от лечението на рака.