Черният дроб нерядко е наричан „лабораторията на организма”, тъй като обезврежда редица токсини, задейства животоспасяващи лекарства и изпълнява ред други функции. Затова е и много важно човек да се грижи за него, да не го натоварва чрез лошите си навици или нездравословното си ежедневие. Туморите биват два вида - доброкачествени и злокачествени.

 

Доброкачествените са много редки и нямат особенно клинично значение. Злокачествените, от друга страна, са по-чести и биват първични (възникнали в черния дроб) и вторични (метастатични), като вторите се срещат по-често от първите. Доброкачествените се откриват предимно при жени, които приемат контрацептивни средства. Един от представителите е хепатоцелуларният аденом, който е единичен, с големина над 5 см. Протича безсимптомно и обикновено се открива случайно при ехографско изследване или скенер по повод на друго заболяване.


 

Понякога може да се усеща болка, а при преглед да се напипва маса. Този тип тумори са добре кръвоснабдени. Основното при това заболяване е, че доброкачественият тумор трябва да се отличи от злокачествения. При хепатоцелуларния аденом има риск от кръвоизливи и от малигнизация, т.е. да се превърне в злокачествен. Лечението е спиране на контрацептивите и хирургичното отстраняване на тумора, ако е по-голям и дава някаква симптоматика. Друг представител на доброкачествените тумори е кавернозният хемангиом, който е образуван от кръвоносни съдове.

 

Той е един от най-честите доброкачествени чернодробни тумори. Може да е солитарен (единичен) или да е множествем. По-често се среща у многораждали жени, като става по-голям по време на бременността или при прием на контрацептиви. Няма клинична симптоматика и за разлика от хепатоцелуларният аденом не малигнизира. Диагнозата се поставя чрез ехография, скенер, ядрено-магнитен резонанс, ангиография.

 

Лечение не е необходимо да се прилага, тъй като не малигнизира, а кръвоизливите са редки. Ако обаче хемангиомът е голям, може да се усети гадене, да има повръщане или боли, както и симптоми, резултат от притискането на околните органи- стомах, портална вена, жлъчни пътища. Тъй като черният дроб пречиства кръвта от вредните вещества, чрез преминаването й през него, той се среща с раковите клетки, намиращи се в кръвта.

 

Хепатоцелуларният карцином е представител на злокачествените тумори на черния дроб. Бързо еволюира, има лоша прогноза и малки възможности за терапевтична намеса. По-чест е при мъжете и възрастните хора. При 60-90 % от случаите се развива на базата на чернодробна цироза. Рискът при инфекция с хепатит В  е огромен, особено когато е настъл неонатално или в ранна детска възраст. Всяка цироза, независимо от причината, довела до нея трябва да се смята за преканцероза.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Алкохолът още повече увеличава риска от това заболяване, когато е в съчетание цироза. Метастазира в лимфните възли, намиращи се в близост, в костите и белия дроб. Симптоматиката не е показателна за заболяването, тъй като тя се припокрива със симптомите на подлежащото заболяване. При циротици съмнение за хепатоцелуларен карцином има, когато състоянието им рязко се влоши и те спрат да отговарят на провежданото до момента лечение. Болните могат да имат болка, тежест, безапетитие, да отслабват бързо на тегло.

 

Ако има метастази в белия дроб може да се усети задух. Средната преживяемост при първичен рак е около 7 месеца след поставяне на диагнозата, а при големи тумори - рядко над 3 месеца. Лечението е резекция на тумора, като за жалост в малко случаи е възможна. Карциномите, които най-често метастазират в черния дроб, са от дебело черво и ректум, стомах, панкреас, гърда, яйчници, бял дроб, бъбреци, ендокринни тумори. Лечението се съобразява с първичния тумор.