Ракът на белия дроб е сред най-разпространените заболявания в световен мащаб, чийто процент на смъртност е изключително висок. Смъртните случай при белодробния рак са повече, отколкото тези при рака на гърдата, рака на дебелото черво и левкeмията, взети заедно.

Като основен причинител на рака на белия дроб се посочва тютюнопушенето. В 90% от случаите то е основен рисков фактор за развитие на заболяването. Застрашени от коварната болест са не само активните, но и пасивните пушачи, при които вредното влияние в някои случаи е дори по-изразено. Сред рисковите групи са и хора, които за продължителен период са в близост до канцерогени в околната среда - някои редки метали като радон, арсен, никел и др.

Както при повечето форми на рак, развитието на болестта в начален стадий протича без симптоми или с леки такива, което намалява възможността за ранно диагностициране. Ракът на белия дроб често може да бъде определен като пневмония поради наличието на сходни симптоми като кашлица, отпадналост, болка в гърдите, спадане на гласа, главоболие и др. Наличието дори на минимални симптоми, съчетани с рискови фактори, е достатъчна предпоставка за консултация със специалист. За диагностициране се назначават изследвания като рентгенография, бронхоскопия с биопсия, компютърна аксиална томография и др.

Лечението на белодробния рак включва традиционни за раковите заболявания терапии като хирургична намеса, химио- и лъчетерапия, както и по-специфичната таргетна терапия, която е сравнително нов метод на лечение. Изборът на терапия зависи от редица фактори като етап на развитие на болестта, вид на раковите клетки, локализация на тумора и др. Стандартният подход е провеждането на химиотерапия, при която се назначават интравенозни вливания на определени медикаменти по схема и изисква престой в дневен стационар или хоспитализация на пациента. Важно е да се има предвид, че агресивните методи като химио- и лъчетерапия оказват влияние както върху раковите, така и върху здравите клетки, което в много случаи води до появата на различни странични реакции.

NEWS_MORE_BOX


Нов подход в лечението на рака на белия дроб е таргетната терапия, при която се използват малки молекули и моноклонални антитела. Използваните терапевтици за таргетна терапия на рака на белия дроб могат да са по-ефективни и по-малко вредни за здравите клетки, което ги прави и по-добре поносими за пациента. Действието им е насочено към специални рецептори в туморната клетка, които имат определен генетичен профил. Ето защо е необходимо предварително провеждане на специално генетично изследване на тумора. По-този начин се идентифицират болните, за които е подходяща таргетната терапия.

Макар да има възможност да се прилага само в определени случаи, предимствата на таргетната терапия са доказани. Този вид лечение действа като блокира растежа и разпространението на туморните клетки чрез въздействие върху специфични молекули, които влияят върху туморния растеж. Таргетната терапия има по-голяма ефективност, по-малко странични въздействия, приема се добре от пациентите и има по-малко отрицателно психологическо въздействие. Терапията не изисква хоспитализация и болнични интервенции, а дава възможност пациентът да провежда лечението си спокойно и в домашни условия.