Псориазисът е хронично протичаща и рецидивираща дерматоза, която се характеризира с появата на типични кожни белези, след нейното развитие. Като основен и водещ клиничен и патогномичен белег  се считат появилите се еритемо-папулосквамозни кожни изменения - псориатична плака. Този тип плаки могат да се развият навсякъде по тялото, като най-голяма концентрация се среща в областта на лактите и колената. Също така псориатични плаки могат да се развият по гърба, гърдите, кожните гънки, гениталии и макар и по-рядко - в областта на лицето и капилициума - окосмената част на главата. Псориатичната плака е зачервена и уплътнена зона от кожата, която има много груб релеф и е покрита с белезникави люспи. При по-прогресиращо заболяване плаките може да обхванат ноктите или да поразят ставите, което постепенно води до тежки ставни болки и деформации в крайниците.

Честотата на развитие на псориазиса зависи основно от климатичните и генетични особености в поколението. Живеещите на север от екватора развиват заболяването. Според статистически данни в света 3% от населението боледува от псориазис.

Псориазисът е заболяване, което се влияе във висока степен от психо-емоционалното състояние и и обостряне след ремисия може да се получи при тежък стрес. Учените също така твърдят, че за момента няма точен и ясен рисков или отключващ фактор, който да предизвика 100%-ово развитие на болестта.

Има имунологични дефицитни състояния, при които се развива псориазис. По такъв начин например е установен фенотипа, при който има проява на HLA - човешки левкоцитен антиген, при който пациентите развиват болестта псориазис.

NEWS_MORE_BOXУчените са доказали, че патогенезата на заболяването е свързана с много ускорен търноувър в организма. Това е времето, за което клетките в епидермиса достигат нормално от базалния слой до повърхностния рогов слой. В нормални условия подновяването на епителната кожна покривка със свежи рогови клетки се развива в продължение на 20 дни, което при псориазис е скъсено между 3-5 дни. По този начин се нарушава нормалният обмен на епителни клетки по повърхността на кожата, което от своя страна води до развитие на този характерен тип зачервени папулозни люспести плаки.

Псоаризисът съществува в няколко основни клинични форми, всяка от които е строго клинично диференцирана. Псоаризис плаката е състояние, при което псориатичната плака изглежда като капка от свещ или така наречената "кървава роса", която описва Оспиц в един от журналите си.

Други по-чести форми на псориазис са гутата, инверса, инветерата, пустулоза и еритродермия. Еритродермия е много усложнена форма на псориатична плака, която обикновено се развива след остро възпаление по кожата. Описвайки усложнените форми на псориазис, внимание заслужава и псориатичната артропатия, при която имаме така наречения ставен синдром, протичащ с оток и деформации в крайниците. Макар и рядко, последната форма може да предизвика инвалидизиране на пациентите.

За лечението на това заболяване се предлагат различни мазила и кремове, съдържащи локални кортикостероиди - хидрокортизон, бетаметазон и други. Също така подходящи са терапиите с ултравиолетово облъчване с лъчи от А и В спектъра на действие. Препоръчват се ежегодни балнеотерапии по черноморието, с което се намалява драстично клиничното манифестиране на болестта.