Пръстът „чукче“ е сравнително честа деформация, която се среща при възрастни хора. Това е специфичен тип увреда в крайника, която представлява контрактура в пръста. На практика това е специфично свиване в най-близко разположената става на костите, изграждащите засегнатия пръст.

При поглед отстрани на ходилото, засегнатата зона прилича на латинската буква V, обърната наобратно. Възможно е да се засегне всеки пръст на ходилото. Най-често се засяга вторият пръст, който при деформацията кръстосва палеца от горната страна в посока към нокътя. Също така деформацията може да обхваща няколко пръста едновременно на едното ходило или да бъде единична и изолирана деформация.

Патологичното развитие на мускулатурата в пръста и промяната в междукостните стави е най-често съчетана със заболяването халук свалгус и дюстабан ходилото, което е плоскостъпие в надлъжния свод. В особени варианти заболяването може да се провокира или да се комбинира с плоскостъпие в напречната равнина на ходилото. Заболяването се среща в пъти по-често при жени, отколкото при мъже. Освен като козметичен дефект, предизвиква и многократни раздразнения и развитие на възпаления по тъканите на засегнатите пръсти.

Сред особено честите провокатори за развитието му се отбелязва наличие на диабет. При диабетици се среща прогресираща хипотрофия в крайниците, вследствие на увреждане в крайните отдели на кръвообращението. При тази прогресираща форма на нарушено кръвоснабдяване най-бързо се увреждат меките тъкани – мускули, сухожилия, ставни компоненти и ставни лигаменти – връзки, с чиято помощ се осъществява здравина и подкрепа на анатомичната структура на ставата.
 

1. Кои са най-честите възпалителни усложнения при заболяването?

Като усложнения на заболяването се отбелязват развитите бурсити, тендинити и тендовагинити. Като най-чести се отбелязват възпаленията с образуване на абсцесни кухини на засегнатото място, поява на врастнали нокти и образуване на кожни мазоли. Мазолите и бурситите се появяват на мястото на хронично триене на пострадалия пръст в обувките. Обикновено протичат с клинична картина на силен болков синдром и неудобство при носене на обувки. Също така като усложнение на възпалената бурса може да се развие абсцес, който в бъдещ период да прогресира до образуването на фистула между възпалителната зона и повърхността на кожата. Клиничната картина се съпровожда от отделяне на гной под формата на сълзене на повърхността над засегнатата става.

Най-рядкото усложнение на заболяването е образуването на артрозни и артрогрипозни промени в засегнатите стави на единичното или множественото развитие на пръст-чукче.
 


2. Коя форма на заболяването е по-благоприятната?

Заболяването може да се срещне в две форми, което определя и бъдещото терапевтично поведение. Съществуват две възможности – еластичен пръст-чукче и ригиден пръст-чукче.

NEWS_MORE_BOXЕластичният пръст-чукче е по-благоприятен като клинична находка, тъй като деформитетът все още е достатъчно подвижен в засегнатата става. Това позволява по-бърз и благоприятен изход от заболяването при пострадалите хора. Обикновено се назначава физиотерапевтична терапия и прилагане на имобилизиращи средства в засегнатата става, което цели нейното бързо възстановяване. В терапевтичния спектър на поведение този деформитет е по-благоприятен, защото при наложителните оперативни корекции, проблемът се овладява с минимално травматични за пациента средства.

Вторият тип деформитет на ставата е ригиден. Това означава, че ставният мобилитет е тотално изгубен и контркатурата е достатъчно здрава в засегнатата става. Патогенетично промените са вид крайна фаза на развитие на заболяването и обикновено се получават след няколкогодишно боледуване и необръщане на внимание на дефекта. В този порядък се срещат промени както по ставната капсула в засегнатата зона, така и по сухожилията, мускулите и лигаментарния апарат, който подкрепя ставата, нейната подвижност и здравина.

Особено често този деформитет се развива и при диабетно болни хора. След развитието на специфичното диабетно ходило, в патогенетичен аспект започва увреждане на меките тъкани на ходилото. Контрактурата в най-близко разположената става от междукостните пространства на пръстите са най-често срещаното усложнение. В резултат на прогресиращото развитие на диабетно ходило и проресиращата хипотрофия на меките тъкани в крайниците, развитието на пръст-чукче не закъснява и може да се придружи с много артрозни и артрогрипозни промени по ставата.
 

3. Кое е най-подходящото лечение при крайните форми на заболяването?

В световната ортопедична литература, като единствено и дефинитивно лечение на специфичната деформация пръст-чукче, се отбелязва хирургичната терапия. За целта се прилагат техники за корекция на ставния дефект, при което се цели изправяне на пострадалата става и овладяване на образувалия се дефект при засягане на пръстите и междукостните им пространства.

Прилагат се някои специфични техники на удължаване на сухожилия, скъсяване на мускули, костни трепанация, смяна на стави с ендопротезни форми, ставни пластики, ставни резекции и артродези.