Тазобедреното протезиране е бързо развиваща се процедура, поради отличните резултати, водещи до премахване на болката и възстановяване обема на движение.


Протезирането на големите стави – тазобедрена и колянна, е бързо нарастваща хирургична процедура. Само за САЩ прогнозите са за повишение с 600% до 2030 година. Причините за това са няколко, но една от най-важните са функционални резултати при правилно и навременно лечение. Съвременното тазобедрено протезиране позволява възстановяване на индивидуалната геометрия на пациента, минимално износване, дъгосрочна фиксация на компонентите към костта, което за пациента означава подобрение качеството на живот - увеличение обема на движение, премахване на болката и по-голяма физическа активност.


Индивидуалните тазобедрени протези се базират на триизмерна компютърно-томографска реконструкция на ставата на пациента. Това позволява оптимална костна опора на имплантите, запазване на костната субстанция, отличен контакт между костта и протезата и най-важното – възстановяване на нативния център на ротация на бедрената глава. Но с всички свои позитиви – цената към момента е значително по-висока и не всеки може да си я позволи.Тазобедреното протезиране е предизвикателство при млади пациенти и такива с анатомични деформитети следствие различни причини като артрозна болест, дисплазия, оперативни намеси. Пациентите са с по-голяма продължителност на живот, по-взискателни във функционален аспект, обем на движение и преживяемост на имплантите.


Индивидуалните протези предотвратяват постоперативните усложнения и ранната остеолиза („стопяване“ на костта), намаляват честотата на stress shielding (разрастване на костна тъкан). Налице е още подобряване функцията и възстановяване на кинематиката на ставата, както и преживяемоста на протезата.


Кога се налага ставно протезиране?

Ако медикаментите в комплекс с промяната в начина на извършване на ежедневните ни дейности, дори използването на помощни средства като патерици и бастун, не помагат, е необходимо обсъждане на хирургично лечение. Смяната на тазобедрената става с изкуствена в по-голяма част от случаите води до премахване на болката и увеличаване движенията в нея.


Възстановителният период след операция на тазобедрена става е ключов за цялостния успех на интервенцията. Колкото по-рано се започне рехабилитация, толкова по-бързо укрепва ставния апарат.


Рехабилитацията подпомага подсилването на мускулатурата около новата (зарастваща) става, води до облекчаване на болката и отока, подобрява локалното кръвообращение, като по този начин предпазва от евентуални постоперативни съдови усложнения.


Възтановяването в домашни условия би отнело в голяма част от случаите пвоече време, поради което се препоръчва следоперативна рехабилитация, която цели и да обучи пациентите как да използват правилно помощни средства и как да извършват правилно изготвените комплекси с упражнения.


В някои медицински комплекси има възможност за стартиране с роботизирано раздвижване на крайника и постепенно включване на активни упражнения, като ежедневно се проследява и оценява възстановителният процес.


След хирургичното лечение пациентите получават препоръки да избягвате някои дейности, включително бягане, контактни и силови спортове до края на живота. Може да бъдете помолени и предупредени да избягвате и някои специфични позиции на ставата, които могат да доведат до дислокация – или изкълчване.


Дори при нормални условия на използване и обичайна активност, изкуствената става (протезата), след време се износва. Ако практикувате контактни и силови спортове, или сте с наднормено тегло, това износване може да се ускори и да причини разхлабване на протезата, която да стане болезнена.