Сред пациентите с повишен риск от сърдечносъдови заболявания и инциденти, множество мета-анализи се обединяват в препоръката да се предписва аспирин като първична профилактика. Въпреки че пациентите със захарен диабет са особено уязвими на такъв тип усложнения, литературните данни показват, че при тях протективната роля при такава профилактика е по-малка в сравнение с останалите пациенти. Грешна интерпретация би било да се смята, че при тях аспиринът не е ефективен, напротив, при захарен диабет са налице още повече рискове и профилактиката и превенцията трябва да са още по-голям акцент при тези пациенти.


Аспирин


Многократно са доказани ползите от аспирина при вторична профилактика, т.е. при пациенти с усложнена атеросклеротична болест. Отворен е въпросът дали пациентите със захарен диабет трябва да получават такова профилактично лечение, независимо от останалите си сърдечносъдови фактори. Самата захарна болест се дефинира като един от сериозните рискови фактори. Американската диабетна асоциация препоръчва предписването на аспирин на всеки пациент с диабет, който е над 40-годишна възраст или има допълнителен сърдечносъдов фактор. Такава профилактика обаче не е разпространена в целия свят.Аспирин и първична профилактика


Неговата ценна роля е доказана при вторична профилактика, но що се касае за първичната, тя все още е обект на дискусия. Обобщени мета-анализи, проведени върху над 90 000 пациента без документирано сърдечносъдово заболяване, разкрива, че профилактичното лечение с ниски дози аспирин намалява честотата на значимите коронарни инциденти (инфаркт). Изследването разкрива и значимо увеличение на хеморагичните усложнения (кръвоизливи). Съвременните препоръки се състоят в това, аспиринът да се използва като първична профилактика при пациенти с повишен сърдечно-съдов риск при взимане предвид евентуалните противопоказания, както и предпочитанията на самия пациент.


Аспирин и пациенти със захарна болест


Ще цитирам едно изследване, при което е проведено ежедневно лечение с 300 мг аспирин. Това е намалило с 41 % значимите сърдечносъдови инциденти при пациентите без диабет, но само при 10 % при тези със захарна болест. През годините са проведени множество подобни проучвания и заключението е, че нито едно от тях не е показало благоприятно влияние на аспирина, що се касае първична профилактика при пациентите с диабет. Тази значима разлика се дължи на особеностите на захарната болест и тромбогенния риск, който тя носи.


Диабет и тромбогенен риск


Инцидентите на големите съдове са свързани с атерогенезата, появяваща се след сложни интеракции между тромбоцитите, ендотелиалните клетки и съставът на кръвната плазма. 


От една страна, инсулиновата резистентност е свързана с предразполагащо към коагулацията състояние, поради увеличението на някои фактори (фибриноген и фактор на фон Вилебранд), както и намаляване на фибринолитичната активност (разграждането на съсиреци). От друга страна, инсулиновата резистентност и хипергликемията допринасят за дисфункция на тромбоцитите, както и намаляват производството на антиагрегантни фактори (простациклин и азотен оксид). Съвкупността от всички тези обстоятелства довежда до свръхреактивност на тромбоцитите и увеличаване на сърдечносъдовите инциденти.


Аспиринът действа необратимо върху циклооксигеназата на тромбоцитите, намалявайки производството на тромбоксан А2. При диабета хипергликемията противодейства директно върху този механизъм, допълнително и производството на тромбоцити е увеличено. Тези особености обясняват и по-слабия ефект на аспирина при пациентите с диабет.


Библиография:
Vinik AI, Erbas T, Park TS, et al. Platelet dysfunction in type-2 diabetes. Diabetes Care 2001;24:1476-85.
Colwell JA, Nesto RW. The platelet in diabetes. Focus on prevention of ischemic events.Diabetes Care 2003;26:2181-8.
Persell SD, Baker DW. Aspirin use among adults with diabetes. Recent trends and emerging sex disparities. Arch Intern Med 2004;164:2492-9.