Рискове за глухота днес се срещат навсякъде. Ежегодно се провеждат семинари и конференции, на които се обсъждат от хигиенно-медицинска гледна точка рисковете за развитие на глухота, поради лоши условия на живот и работа. Вследствие на това специалистите по трудова медицина заключват кои са основните видове рискови ситуации в работното ежедневие, които биха довели до увреждане на слуховите способности на човек.

Според специалисти по Ушни, носни и гърлени болести, които работят по проблема съвместно с екип от специалисти по професионални болести и трудова медицина, най-сериозно поражение на слуха се развива след продължително въздействие на шум и вибрации върху слухово възприемащите органи на тялото. Така наречената "професионална глухота" се развива след хронично травмиране на ушите със звук. От този тип заболяване страдат най-често хората, които работят в сферата на дисковото изкуство и са подложени ежедневно на продъжително звуково въздействие. Именно това определя и така нареченото от специалистите "вредно шумово въздействие". То от своя страна се определя от интензитета на шума и от височината на тоновете, които образуват шума. Доказателствата показват, че особено вредни за слуха са шумовете с висока честота и ултразвук, въпреки че по отношение на интензитета, доказателствата сочат, че шум над 80 децибела не е достатъчен, за да травмира слуховите органи на човека.

NEWS_MORE_BOXОт голямо значение е още една важна характеристика на шума - ритъм. В съвременния диско-свят много бързо навлиза и се утвърждава електронната музика. Този вид музикален стил е изпълнен с така наречените импулсни шумове, които имат голям интензитет. Уврежданията при този тип шуове настъпват много по-бързо, тъй като се създават и условия за развиване на вибрационна травма върху слуховия анализатор, поради високия интензитет, тоналност и импулсивност на звуковата вълна. Вибрациите, които се развиват в такива условия обикновено са с интензивност по-малка от 10 херца, което усилва поражението и ускорява процесите на увреждане на вътрешното ухо, респективно по-голяма вероятност за по-бърза загуба на слух.
 

Какви са обективните данни за наличие на професионално увреждане в слуха?


В медицината съществуват два основни вида оплаквания - субективни и обективни. Субективните оплаквания са такива, които идват като информационен източник единствено и само от анамнезата на пациента. Описано с прости думи - субективните оплаквания ги усеща само пациентът и само той може да ги опише с точност. До тяхната характеристика лекуващият лекар не може да достигне. При обективните оплаквания се срещат симптоми, които могат да бъдат усетени и описани както от пациента, така и от лекаря, който води лечението. В тези условия, макар и повече субективни, оплакванията за намаление на слуха могат да бъдат записани в графата "обективни оплаквания". Характерното е, че в началния стадий на слуховото увреждане се понижава възприемчивостта на пациентите към високите тонове. Друг чест симптом при професионалното увреждане на слуха е появата на шум в ушите, което може да бъде разглеждано като субективно усещане. Шумът в ушите е ранен и непостоянен симптом на професионалната увреда на слуховия анализатор. Тези симптоми се появяват периодично и обикновено колерират с часовото напредване на деня. Шумът в ушите обикновено има висока тоналност и понякога има характера на висок, силен, дразнещ и писклив шум. В допълнение към общия симптоматичен комплекс на професионалното увреждане на слуха, може да се впишат симптомите като световъртеж, нестабилна походка, чувство за потъване в леглото по време на сън и почивка, напрежение и силно главоболие, особено в следобедните и вечерни часове на денонощието.

Диагностиката на уврежданията в слуховия анализатор се провежда от специалист по Ушни, носни и гърлени болести. Съществуват различни методи с помощта на които се установява дефицит или разлика в шумовото възприятие на двете уши. Също така се провеждат аудиограми, с които се установява увреждането на слуха, поради неспособността да се чуват тонове с нисък интензитет.

В условията на съвременната хигиенно-трудова медицина се поставят много важни въпроси относно предпазването на хората от професионално увреждане по време на работния си стаж. Профилактиката на този тип заболявания се осъществява с взимането на мерки за намаляване на вредното въздействие на производствения шум при работа с машини чрез колективни и индивидуални средства за защита от шума, за обезшумяване на машини и други източници на силните звукови вълни. Също така се осъществяват някои проучвания, известни като професионален подбор. При този тип изследване се проверява устойчивостта на слуховия анализатор посредством някои специални методи и техники.