Проф. д-р Тодор Шипков е лабораторен лекар в МДЛ ЦибаЛаб, София.
Има признати специалности по вътрешни болести, клинична лаборатория и нефрология, както и дългогодишен опит в областта на лабораторната медицина.
Бил е ръководил лаборатории в Катедрата по факултетска терапия на ВМИ-Варна, Катедрата по нефрология ИСУЛ, Клиниката по гастроентерология на НИВБФ, Централната лаборатория на ВМИ – Плевен и Националния онкологичен център – София.
Преподавал е на студенти медици от 1965 до 1981 г. и на лекари специализанти от 1985 до 2010 г.
Участвал е в множество национални и международни симпозиуми и конференции.
Автор и съавтор е в 11 монографии и 179 статии в български и чуждестранни списания.- Проф. Шипков, каква е основната чернодробна функция и как се прилага нейният лабораторен скрининг?

Черният дроб играе важна роля в метаболизма и изпълнява редица функции. Това са:

 •  детоксична – по отношение на ендо- и екзогенни субстанции (билирубин, амоняк, алкохол и др.);
 •  складираща (гликоген);
 •  синтетична (плазмени белтъци и др.);
 •  регулаторна (въглехидратна, белтъчна, мастна обмяна и др.);
 •  екскреторна (жлъчни киселини, билирубин, холестерол);
 •  храносмилателна;
 •  терморегулаторна и т.н.


Минималният лабораторен скрининг включва изследване на:

 • урина – общо химическо изследване;
 • ПКК, ДКК, СУЕ;
 • ензими – АЛАТ, АСАТ, ГГТ, АФ;
 • билирубин – общ и директен.


Изследванията могат да бъдат разширени при тежки чернодробни увреди с:


 • общ белтък, албумин, холинестераза;
 • протеинограма;
 • протромбиново време, фибриноген и
 • редица други специализирани изследвания (вирусни маркери, имунологични изследвания, AFP и др.), ако се налага етиологично уточняване.

 

- Кои са основните показатели в кръвната проба за промяна в екскреторната функция на черния дроб?

За установяване на промяна в екскреторната функция на черния дроб се изследват вещества, които се отделят след преработване в него и които се повишават в кръвта при нарушена екскреторна функция. Важно е изследването на билирубин. Изследват се общото количество билирубин и частта му, която е преработена в черния дроб (конюгиран билирубин). Допълнително могат да бъдат изследвани и жлъчните киселини.

- Може ли да се ползва за установяване нарушен белтъчен синтез в черния дроб протромбиновото време на съсирване или за тази цел се ползват други белтъци?

Показателите за оценка на синтетичната функция, характеризират степента, тежестта на  чернодробната увреда. Понижаването на синтетичната функция на черния дроб се проявява на първо място със спад в нивата на факторите на съсирването и това е така, защото някои от тях имат много кратък полуживот (напр. ф.VII), коено на практика води до почти пълното им изчезване в плазмата. По тази причина определянето на протромбиновото време е един бърз и надежден метод за оценка на синтетичната чернодробна функция, както при остри увреждания (фулминантни хепатити, отравяния с гъби и др.), така и при хронични чернодробни заболявания.

Други тестове за оценка на тази чернодробна функция са изследване на ензима холинестераза (който се понижава), определяне на фибриноген и албумин. Понижаването на албумина настъпва късно при напреднали чернодробни увреди.

- Може ли да се използва протеинограма за установяване на хронично чернодробно увреждане?

При хроничен хепатит и чернодробна цироза настъпват характерни промени в протеинограмата: намалява делът на албумина и нараства този на гама-глобулините.

- Какво представляват двата основни биохимични показатели АСАТ и АЛАТ?

Биохимичните показатели аспартат-амино трансфераза (АСАТ) и аланин-амино трансфераза (АЛАТ) са ензими, които се намират в чернодробните клетки и при разрушаването им преминават в кръвния серум. Те позволяват да се оцени целостта на чернодробната клетка. Повишената активност на АЛАТ и АСАТ в серума (плазмата) е признак за увреда на паренхимните чернодробни клетки.

NEWS_MORE_BOX- Възможно ли е установяването на алкална фосфатаза, гама глутамил трансфераза и лактат дехидрогеназа в кръвта и кога може да се очаква повишаването им?

Алкалната фосфатаза, гама глутамил трансфераза (ГГТ) и лактат дехидрогеназата (ЛДХ) са клетъчни ензими. Глутамил трансфераза е мембранно свързан ензим, с локализация в чернодробните клетки, жлъчните капиляри и др. Повишението на  глутамил трансфераза е най-чувствителния индикатор за увреда на черния дроб и жлъчните пътища. Най-високи стойности се наблюдават при стоп в оттичането на жлъчката и при алкохолно-токсични увреждания на черния дроб. Алкалната фосфатаза подобно на глутамил трансфераза се увеличава особено много при заболявания свързани със запушване на жлъчните пътища, но не само. Алкалната фосфатаза е ензим който се открива и в много други тъкани, особено в костите, тънки черва, плацента, бъбречни тубули, така че заболявания на тези органи могат да са причина за повишението му. Лактат дехидрогеназата е ензим, които се намира във всички клетки на организма и повишаването на активността му трудно може да бъде интерпретирано.


- Каква прябва да бъде подготовката на пациентите за изследване на биохимични показатели?

Вземането на кръв за лабораторни изследвания се извършва сутрин, след осем до дванадесет часов глад и покой. По изключение, при спешни състояния е възможно да бъдат извършени изследвания и след прием на храна, но тогава следва да бъдат обсъждани само рязко отклонени стойности на показателите.