Проф. Владимир Пилософ e завършил медицина във ВМИ – София. Има над 30 годишен стаж в Националната кардиологична болница: последователно като асистент, главен асистент, доцент, заместник-директор на болница. От 2012 г. е професор по кардиология и изпълнителен директор на Националната кардиологична болница.

Има специализации в областта на интензивното лечение в педиатрията (в болницата “St Vincent de Paul”в Париж) и детска ревмакардиология. Придобити специалности по детски болести, детска ревмокардиология, и социална медицина и здравен мениджмънт. Бил е стипендиант на фондация “Alexander von Humboldt“ със специализация в Германския сърдечен център – Мюнхен, върху следоперативното интензивно лечение при деца със сърдечни заболявания. Има завършени курсове по Педагогика на висшето медицинско образование, здравен мениджмънт и управление на човешките ресурси в болничните заведения.  

Проф. Пилософ има над 200 научни публикации и участия в конгреси. Член е на Европейската асоциация по детска кардиология, Бивш председател на Дружеството на кардиолозите, понастоящем председател на Българската педиатрична асоциация.

Носител е на титлата „Медик на годината” през 2003 г. Притежател на почетен знак на Българския лекарски съюз за изключителен принос в развитието на медицината. Заслужил деятел на Българския червен кръст – 2012 г.Проф. Пилософ, има ли много българчета с болно сърце? От какви кардиологични заболявания са засегнати най-вече?

Спектърът от заболявания на сърдечносъдовата система, които се срещат при децата, е доста по-различен от този при възрастните. И слава Богу! Докато при възрастните е известно, че на преден план са артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето, атеросклерозата с нейните последици, при децата, особено в ранна възраст, основен проблем са вродените сърдечни малформации, което буквално означава неправилно оформено сърце. Някои от тези сърдечни дефекти нямат нужда от лечение, а при други е необходимо провеждането на интервентна процедура или сърдечна операция.  

Броят на пациентите с такива заболявания годишно е постоянна величина. Знае се, че около 10 от всеки 1000 живородени деца имат някакъв вроден проблем на сърцето. Това важи както за България, така и за Япония, Австралия и навсякъде по света. Според други данни на всеки 100 хиляди живородени деца, от тях 370 до 380 ще имат нужда от някаква операция на сърцето или интервентна процедура.

Тревожно е, че няма достатъчно изследвания през последните години и специалистите се основаваме на различни информации и цифри, които имаме от миналото.

Много е важен и въпросът с профилактичните прегледи, дефинират ли се децата с проблеми, доколко те се обхващат. Като цяло нямаме пълноценна информация и в тази насока. Причините са много. Те са предимно от организационен характер, но така или иначе съществуват.

Възниква и въпросът нашата национална система по здравеопазване в състояние ли е да посрещне тези пациенти? Има международно приети стандарти и данни, според които на 8 милиона население в една държава трябва да има един център, в който да бъдат лекувани всички деца от този вид, разбира се плюс някои допълнителни. Специално в България, един център, и той се намира в Националната кардиологична болница, е напълно достатъчен. Практиката показва, че никой не се и опитва да открива нови центрове. Причините са разнообразни. Една от тях е, че от финансова гледна точка това е неблагодарна дейност и не се печелят пари. За съжаление, в някои други области е точно обратното.

Вече от много години насам Националната кардиологична болница, и по-специално структурата по Детска кардиология и отделението по Детска сърдечна хирургия, осъществяват лечение, включително хирургично, на новородени и деца с вродени и придобити сърдечни заболявания. При нас получават помощ 100% от пациентите, които се нуждаят от лечение.

 


Как могат да се предотвратят сърдечните проблеми?

Профилактиката и здравословният начин на живот са изключително важни, за да се предотврати артериалната хипертония и проблемите, свързани с нея.

Наскоро излязоха данни, че 1/5 от децата са с наднормено тегло, а то е сред рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания.

Профилактиката трябва да бъде част от приоритетите в дейността на здравното министерство. Министерство на здравеопазването, с помощта на експерти, трябва да може да посочи пътя, по който трябва да се развива профилактиката, превенцията на сърдечносъдовите заболявания. Тя изисква целенасочени, дългогодишни въздействия, които да се изпълняват от всички „играчи” и то не само в здравната система.


NEWS_MORE_BOX


Ще дам един пример. България е известна като страна, консумираща много сол. Населението ни като цяло консумира 3 до 4 пъти повече сол, отколкото е необходимо. Още по-страшно е, че човек дори и да се старае да я ограничи, няма как да избегне това, защото всички продукти, които се продават и предлагат са солени, включително и хлябът ни. Вкусовите навици на населението, които се създават още от ранна възраст, са със соления хляб, който ни изглежда много вкусен.

Има огромен проблем, свързан със здравословното хранене, който лежи в основата на създаването на рискови фактори за сърдечносъдови заболявания. Децата с наднормено тегло в повечето случаи са с небалансиран хранителен режим, консумират много тестени изделия за сметка на зеленчуци и плодове. Така се стига и до социалната същност на този въпрос.

Едно дете трябва да бъде под по-сериозен контрол, ако е с гранични данни по отношение на артериалното налягане, т.е. поддържа значително високи за неговата възрастова група и телесна маса стойности. Не става дума за лечение, а за промяна в начина на живот. Не рядко откриваме при такива деца, че и родителите им, или поне един от тях, е със същия проблем или вече има артериална хипертония, която по някакъв начин лекува. Затова овладяването на рисковите фактори е изключително важно, отново подчертавам, чрез ограничаване на солта, здравословно хранене, да не се допуска обездвижване, водене на начин на живот, който да се приема с удоволствие. Защото няма полза от режим, който се налага на човек и той не го приема, тъй като това пък може да доведе до стресова ситуация. А стресът от своя страна също е рисков фактор за сърдечно заболяване.