Проф. д-р Мартин Шиндл е специалист по хирургия, специализиран в лечението на заболявания на панкреаса, жлъчния мехур, жлъчните пътища и черния дроб. Оперира и вътрешни органи (хранопровод, стомах, черва, далак), както и тъканни хернии и извършва гастроскопии и колоноскопии. Част е от медицинския екип на Wiener Privatklinik. Член е на множество професионални дружества като Австрийското дружество по хирургия, Австрийското дружество по хирургична онкология, Австрийското дружество за хирургични изследвания, Европейското дружество по инфекции, Международното хирургическо дружество и други. Спечелил е наградата Theodor Billroth на Хирургическото дружество на Австрия за "Адаптивен отговор на ретикулоендотелната система към голяма чернодробна резекция при хора."

 

- Ракът на панкреаса остава едно от най-коварните злокачествени заболявания и за съвременната медицина. Защо, проф. д-р Шиндл?Диагнозата за рак на панкреаса се поставя късно поради нетипични симптоми като лека болка в епигастриума, разпространяваща се към гърба, загуба на апетит и загуба на тегло. При поставяне на диагнозата туморът често е с локално напреднала инфилтрация на околните органи и кръвоносни съдове или се разпространява в далечни органи (метастази) и поради това не може да бъде отстранен оперативно.

 

- С какво разполага съвременната медицина, за да реагира адекватно при лечението на рака на панкреаса и даде малко по-голяма продължителност и качество на живота, и какво не ѝ достига?


Съвременната медицина разполага с интердисциплинарни концепции за диагностика и лечение. Можем да започнем диагностиката със съвременните медицински устройства за изобразяване, като компютърна томография с висока разделителна способност, контрастно усилване и фотонно броене, 3 тесла магнитно-резонансна томография с дифузионно претеглено изобразяване и мултитехнологично хибридно изобразяване в ПET-КT и ЯМР. Образните изследвания следва да са подкрепени от оценка на индивидуални модели на заболяването - микросателитна нестабилност, репарация на дефектни ДНК несъответствия и други, чрез молекулярна патология на тъканни проби, взети чрез ендоскопски биопсии, под ултразвуков контрол. Детайлната визуализация на тумора е от ключово значение за определяне на степента на развитие на заболяването и подходящото лечение. От гледна точка на лечението, адитивни ефекти дават предоперативната комбинирана химиотерапия, последвана от радикална операция и следоперативна химиотерапия, евентуално в комбинация с лъчетерапия. 

 

- Кога ракът на панкреаса може да бъде по-успешно лекуван? Какво може да се направи при останалите случаи?


По-ранните стадии могат да бъдат лекувани със значително по-голям успех в сравнение с по-напредналите. Това означава, че тумор с по-малък размер (под 20 мм), без пряко нарастване към околните органи, кръвоносни съдове и с ограничено разпространение към локалните лимфни възли има голям шанс да бъде излекуван чрез радикална операция и следоперативна химиотерапия. В случай на локално напреднало заболяване, което прониква в големи кръвоносни съдове или околни органи, предоперативната химиотерапия има за цел да стабилизира заболяването и да свие тумора, който след няколко цикъла химиотерапия става годен за операция.

 

- Операцията не е единствената част в лечението на рака на панкреаса? Какво постигна медицината в необходимото лечение преди и след операция? Знае се, че за да се предприеме операция е необходимо състоянието на пациента да отговаря на някои условия?


В днешно време съвременната медицина предлага ефективни стратегии за лечение на различните стадии на рака на панкреаса, като се предпочита предварителната операция при добро общо състояние и резектабилен малък тумор, ограничен в панкреаса и без метастази, докато комбинираната химиотерапия е доказала успеха си при локално напреднали стадии на тумора с възможност за превръщането му в резектабилен след няколко цикъла на лечение. Метастазиралият рак на панкреаса все още е тежко състояние за успешно лечение, но все пак си струва да се оцени резултатът от лечението по отношение на резектабилността, ако е постигната отлична реакция въз основа на изображения и хода на туморните маркери в кръвта.

 

- Случва ли се пациенти да не успяват да преживеят операция и/или химиотерапия и защо, кога се случва това?


Да, тъй като ракът на панкреаса е толкова тежко заболяване със значителни катаболни ефекти върху целия организъм, което води до отслабване на общото състояние на пациентите, а мултимодалното лечение е не само полезно (в случаите, в които спира растежа на тумора), но също така може и да навреди на организма чрез редица странични ефекти и усложнения. Затова е важно терапията да се планира в зависимост от състоянието на пациента и целта на лечението.

 

- Каква е честотата на разпространение на рака на панкреаса сред съвременната популация? На какво се дължи тенденцията на нарастване на случаите?


Честотата на рака на панкреаса е различна в различните региони и групи от населението. Стандартизираната по възраст заболеваемост е най-висока в Европа - 7,7 на 100 000 души, и Северна Америка - 7,6 на 100 000 души, докато рискът е най-нисък в Източна Африка и Югоизточна Азия.    Причините за увеличаването на честотата на рака на панкреаса през последните две десетилетия не са напълно ясни, но изглежда, че върху тях оказват влияние свръхконсумацията на храни, тютюнопушенето и други фактори на околната среда в развитите индустриализирани страни с определен просперитет.

 

- Какво е известно досега на медицината – кои са предпоставящите фактори и рискове за появата на рака на панкреаса и съществува ли въобще шанс този рак на бъде предотвратен?

 

Външни рискови фактори са наднорменото тегло и тютюнопушенето, както и състояния, причиняващи хронично възпаление на панкреаса, като например злоупотреба с алкохол. Съществуват обаче и генетични фактори, които правят някои хора по-предразположени към развитие на рак на панкреаса. Освен това в панкреаса съществуват т.нар. прекурсорни лезии - кистозни изменения на панкреатичната тъкан с клетки, които в продължение на няколко години могат да се превърнат в ракови клетки. Ето защо е важно тези лезии да се диагностицират рано и да се характеризират с помощта на съвременни техники за изобразяване, както и да се отстранят тези, при които има риск от развитие на рак.

 

- Къде в света са позиционирани най-добрите школи и клиники в терапията на рака на панкреаса?


Има няколко високоспециализирани центъра, които се намират в Северна Америка, Европа и Азия, както и в Австралия. В Централна Европа има голям брой отлични центрове за лечение на панкреаса, които предлагат модерно лечение за успешна борба с това тежко заболяване. Най-важното за пациентите е да имат поставена диагноза възможно най-рано и да намерят специализиран център с богат опит, за да получат оптимално лечение.