Проф. д-р Георги Христов, д.м. завършва медицина в МУ-София през 1987 г. Има три специалности - „Вътрешни болести“, „Алергология и клинична имунология” и „Икономика на здравеопазването“. През 2005 г. придобива степен магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” в МУ-София. 
 
Проф. Христов е член в Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по алергология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Европейската асоциация по обществено здраве.
 
Проф. д-р Георги Христов е завеждащ сектор „Алергология“ в Токуда Болница София. Той е професор, ръководител на катедра „Оценка на здравните технологии“, ФОЗ, МУ – София. 
 
- Проф. Христов, има ли алергии, които се изострят през лятото? Кои са тези, които се наблюдават през този сезон?
 
Сезонните чувствителности са тези, които могат да бъдат по-силно изразени или изострени през определен годишен период. Когато говорим за изостряне и определен сезон в годината, все пак трябва да отбележим и месеците. В случая имаме предвид периода от края на юни до първата половина на септември. Това е важно да се отбележи, защото в различните месеци цъфтят различни растения, алергените на чиито полени всъщност могат да предизвикат проблеми при хората, които са чувствителни. 
 
От втората половина на юни, юли, август и първата половина на септември възможните оплаквания са свързани основно с цъфтежа на плевелите по нашите географски ширини. Те са диворастящи треви, които не се отглеждат за засаждане на украсителни площи, ливади и т. н. и техните полени са много силни алергени. Хората, които имат чувствителност към тях, проявяват оплаквания в този период на годината. Обикновено говорим за едно удължаване на обичайния сезон на чувствителността, когато към периода на тревната чувствителност – май - юни се прибави и чувствителност към полена на плевелите. 
 
Обикновеният пелин, живовлякът, глухарчето, бялата сладка трева, щирът, казашкият бодил и от този вид плевели са източник на силно изразени алергени. Особено значение напоследък придобива един вид плевел, който доскоро се смяташе, че не е характерен за Европа, а още по-малко за България - това е амброзията. Допреди 20 години амброзията се посочваше като характерен плевел за степните области на Северна Америка, след това започна да се говори, че се среща в степите на Русия, а в последните 10 години се правят все повече изследвания за чувствителността към този плевел сред населението в Европа, особено в централната и източната част на континента. Установява се, че има доста голям процент на чувствителност.
NEWS_MORE_BOX
 
Въпросът обаче е в следното – дали напоследък тази чувствителност наистина се увеличава или ние преди това не сме я изследвали и нямаме истинската представа за нейните нива. Този въпрос стои по отношение на всички алергични състояния. Епидемиологичните проучвания в тази област у нас са все още твърде оскъдни и доста неточни, за да се правят заключения.
 
Не бива да се забравя нещо много важно. Когато говорим за сезонни чувствителности, понятието „сезонен“ е въведено в едно време, в което е съществувала известна ограниченост във възможността за придвижване. Днес, когато това е напълно отпаднало, един човек може да бъде изложен на въздействието на алерген в първоначалната си среда, след това да се прехвърли в друга част на света, където съществува друг цъфтеж и, ако той е чувствителен и към него, да продължи с оплакванията. Така че, когато говорим за сезонност, винаги трябва да отчитаме и този факт – къде географски се намираме по отношение на сезона.