Проф. д-р Илия Салтиров е национален консултант по урология и ръководител на Катедра по урология и нефрология и началник на Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия на Военномедицинска академия (ВМА) в София. 


Завършва медицина в МУ-София през 1983 г. Специализира хирургия и урология във ВМА - София. Има научни интереси в областта на високотехнологичните и минимално инвазивни направления на съвременната урология. След защита на дисертационни трудове получава научни звания кандидат на медицинските науки (1995 г.) и доктор на медицинските науки (2014 г.), както и академични звания доцент (2003 г.) и професор (2015 г).


Проф. д-р Салтиров провежда редица следдипломни курсове и специализации в различни области на съвременната урология в България, Франция, Италия, Германия и др. Автор е на над 200 научни публикации, учебници и монографии. Член е на Световната урологична асоциация (SIU), Европейската асоциация по урология (EAU), Секцията по уролитиаза на EAU (EULIS), South-Eastern European Group of Urolithiasis Research (SEGUR), Международния алианс по уролитиаза (IAU), Българско дружество по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия и др.Проф. д-р Салтиров е член на редакционните съвети на редица български и чуждестранни научни издания и главен редактор на сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия. Пред Puls.bg водещият специалист говори за високотехнологичните и минимално инвазивни методи за лечение в урология, за уролитиазата като социално значимо заболяване, за първите симптоми и за важността на профилактика за намаляване честота на рецидивите при бъбречно-каменна болест.

 

- Проф. д-р Салтиров, в края на юли Клиниката по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия (ЕКЛ) на ВМА е изцяло обновена. На какво могат да разчитат пациентите като база и нови апарати за лечение?


Да, с нетърпение очаквахме завършването на основния ремонт и преоборудване на стационарната част на Клиниката. До този момент разполагахме с обновен операционен блок и съвременна апаратура за минимално инвазивно лечение на урологичните заболявания, но по отношение на условията в стационара и средата, в която се грижехме за пациентите след операцията, определено им бяхме длъжници.


От края на месец юни можем да се гордеем, че всички условия и в нашата Клиника отговарят на високите стандарти, които се постигат и утвърждават постоянно във ВМА. Клиниката по ендоурология и ЕКЛ вече разполага и с нова апаратура за диагностика и лечение на заболявания на простатата и конкременти в горния и долния уринарен тракт. От пролетта работи апарат за манитнорезонансна томография (MRT) от последно поколение и съвременна ултразвукова система с допълнително оборудване за извършване на транперинеална фюжън биопсия на простатната жлеза. 


Клиниката получи наскоро и най-мощната и съвременна система в света за лазерна хирургия, позволяваща извършване на широк спектър минимално инвазивни урологични операции - разбиване на бъбречни, уретерни и мехурни камъни, независимо от техните размери и химичен състав, аблация на тумори на горния уринарен тракт и пикочния мехур, извършване на инцизии при стриктури на уретрата, лазерна енуклеация или вапоризация при лечение на доброкачествена простатна хиперпалкзия и др.

 

- Данни изнесени за Световния ден на бъбречните заболявания през март, показаха, че у нас расте броят на пациенти с тумори на бъбрека, както и нараства процентът на пациенти с уролитиазата (камъни в отделителната система). Какви са Вашите наблюдения?


Туморите на бъбрека са едни от най-честите тумори, засягащи урогениталната система. През последните години забелязваме нарастване на броя пациенти с тумори на бъбрека. Но трябва да се отбележи и фактът, че с подобрените възможности за образна диагностика и все по-широкото приложение на ехографията в ежедневната клинична практика ставаме свидетели на все по-голяма честота на бъбречни тумори, установени при рутинни профилактични изследвания или при изследвания във връзка с други заболявания. Това позволява своевременна диагностика и лечение на пациентите в по-ранен стадий на заболяването, преди да са се появили клинични симптоми, което подобрява и прогнозата при лечението. 


Уролитиазата е заболяване с чести рецидиви (повторни епизоди) и нарастваща честота в световен мащаб. Според различни литературни източници индивидуалния риск от образуване на бъбречни конкременти е между 5 и 10%, като рискът от повторна поява на конкремент след спонтанна елиминация или хирургично лечение е около 50% в рамките на първите 5 години и 70-80% в рамките на първите 10 години  Поради по-честото засягане на пациенти в активна възраст, високата честота и чести рецидиви на уролитиазата, заболяването е свързано със значителни икономически разходи за лечение, чести хоспитализации и нарушаване на качеството на живот и работоспособността на пациента. По тази причина се определя като социално значимо заболяване.


Като заболяване - уролитиазата и честите хирургични интервенции при пациенти с рецидивиращи камъни, крият риск от нарушаване на бъбречната функция и усложнения. Съвременните клинични проучвания сочат, че пациентите с бъбречно-каменна болест имат двойно по-висок риск за развитие на хронично бъбречно заболяване и достигане до краен стадий на бъбречна недостатъчност. Ето защо, е изключително важно хирургичното лечение да се осъществява с минимално инвазивни методи, за да може максимално да се съхрани бъбречната функция, както и задължително да се провеждат последващи изследвания – метаболитно изследване и анализ на конкремента, с цел корекция на метаболитните нарушения и профилактика за намаляване на честотата на рецидивите.


Изключително важно е пациентите да бъдат информирани за рисковете, свързани със заболяването, и да бъдат мотивирани да провеждат общите превантивни мерки и при необходимост и медикаментозно лечение, както и да бъдат проследявани от специалист, за да може да се предотврати повторната поява на камъни или ефективното им лечение в случай на рецидив. 

 

- Кои са първите предвестници за появата на уролитиаза?


Най-честият симптом при уролитиаза е различна по интензивност болка в областта на бъбреците, варираща от бъбречна колика, която е една от най-силните болки, до усещане за дискомфорт и тежест в лумбалната област. Наличието на кръв в урината и уринарна инфекция също са чести симптоми за камъни в бъбрека или уретера. В много случаи заболяването може да се развива и безсимптомно и да бъде установено при образно изследване по друг повод.


Пациентите с т. нар. коралиформени камъни, изпълващи цялата кухинна система на бъбрека, често нямат симптоми в продължение на години, но инфекцията, която ги съпътства, може напълно да унищожи бъбрека и неговата функция. Затова не бива да се чака появата на болка, за да се потърси лекарска помощ.


Пациентите, които са имали вече образуван камък, независимо дали са го елиминирали спонтанно или е отстранен хирургично, трябва да се подлагат на периодични прегледи при специалист. При всички останали е необходимо да се извършва анализ на урина и ултразвуково изследване на отделителната система по време на годишните профилактични прегледи. Така може да се осигури ранна диагноза и навременно ефективно лечение.

 

- Кои са рисковите фактори и подходящото лечение, на което могат да разчитат българските пациенти?


Причините за възникване на конкременти в бъбрека все още не са изяснени, но много фактори имат отношение към камъкообразуването – генетични и анатомични фактори, диета, питеен режим, заболявания, свързани с метаболизма.


Лечението на пациентите с уролитиаза не завършва със спонтанна елиминация или хирургично отстраняване на камъка. При всички пациенти с бъбречно-каменна болест е задължително извършването на анализ на химичния състав на камъка и последваща профилактика на повторната му поява чрез общи превантивни мерки или специализирано медикаментозно лечение.


Преди около пет години стартирахме програмата за анализ на химичния и молекулярен състав на отстранените камъни, както и на всички необходими метаболитни изследвания, с цел комплексно лечение и профилактика на рецидивите от уролитиаза при нашите пациенти. Това стана възможно благодарение на тясната колаборация с колегите от Клиниката по нефрология. Такива усилия определено бяха необходими, защото в лабораториите в България не се извършваше инфрачервена спектроскопия - еталонът за определяне на молекулярния и точен химичен състав на уринарните камъни.

 

 - Какъв е резултатът от тази колаборация?


След обстойно проучване установихме, че в Българската академия на науките (БАН) има два апарата за инфрачервена спектроскопия, както и изключително добре подготвени специалисти в тази област.


Провеждането на специализирани метаболитни изследвания е от изключителна важност за диагностициране на редица метаболитни нарушения при пациентите с уролитиаза, като повишено отделяне на калций, на оксалат, повишени нива на пикочна киселина в урината, ниско ниво на цитрат в урината и др., които са в основата на процеса на камъкобразуване и са свързани с висок риск от чести рецидиви на уролитиазата. Установяването на тези нарушения в урината при някои от пациентите налага провеждане и на допълнителни изследвания като ниво на паратхормон, пикочна киселина в серума и други. По този начин могат да се диагностицират различни заболявания, които са причина за образуване на камъни.

 

Изградихме мултифункционален екип, съставен от различни специалисти, който да работи по този проект. В резултат вече можем да кажем, че ВМА е институцията, която в момента разполага не само с най-съвременна техника за диагностика и ендоскопско лечение на уролитиазата, но и с високоспециализиран екип, който осъществява цялостното лечение и профилактиката при пациентите с уролитиаза. Не са много клиничните центрове в Европа, които имат тези възможности и потенциал.

 

 - Има ли камъни, с които новите методи за лечение все още не могат да се справят?


Минимално инвазивните методи за лечение са златен стандарт в уролитиазата и осигуряват висок процент на успешно отстраняване на камъни от бъбрека и уретера. През последните години сме свидетели на огромен технологичен прогрес в областта на ендоскопския интрументариум и лазерните технологии, позволяващи ефективно лечение на уролитиазата независимо от размера, локализацията и химичния състав на конкремента при максимално съхраняване на бъбречната функция и по-нисък риск от усложнения, а с това и на здравето, физическата, професионална и социална активност на нашите пациенти.


В Клиниката ни по ендоурология се прилагат всички съвременни методи за минималноинвазивно лечение на уролитиазата с различните им разновидности, както и комбинация от тези методи. Изборът на хирургичен метод се базира на множество фактори от страна на пациента и камъка, като нашите усилия са насочени към индивидуализиран подход за лечение на всеки пациент с уролитиаза, който да осигури максимално ефективно лечение. За нас персонализирания терапевтичен подход,  химичния анализ, метаболитните изследвания и профилактичните мерки са ключът към добрите резултати и ефективната борба с рецидивите при лечението на уролитиазата.

 

- Подходящи хранителни добавки, хранителен и двигателен режим, прием на повече течности – всичко това помага ли в битката с уролитиазата?


Лечението на уролитиазата е основно хирургично – чрез минимално инвазивните ендоурологични методи или ектракорпорална литотрипсия. Някои видове конкременти, като тези от пикочна киселина, могат да бъдат лекувани в някои случаи и консервативно – чрез алкализация на урината. В повечето случаи приложението на хранителни добавки от растителен произход има помощна роля чрез техния противовъзпалителен и диуретичен ефект.


На всички пациенти с уролитиаза задължително се препоръчват общи превантивни мерки – увеличен прием на течности 2,5-3 л дневно, разпределени равномерно през денонощието, балансирана диета богата на фибри с нормален прием на калций и ограничаване приема на готварска сол, повишена двигателна активност. При пациенти със специфични метаболитни нарушения и заболявания се препоръчва индивидуализиран диетичен режим и при необходимост медикаментозно лечение.

 

- Споменахте новата специализирана система за ранна диагностика на карцином на простата. Какви са резултатите след въвеждането ѝ?


От пролетта разполагаме с апарат за магнитно резонансна томография (MRT) от последно поколение. Той беше закупен заедно с най-съвременна ултразвукова система с допълнително оборудване за извършване на транперинеална фюжън биопсия на простатната жлеза. Методът беше въведен по разработена от ВМА програма за ранна диагностика на карцинома на простатната жлеза и вече се прилага в ежедневната клинична практика.

 

Екипът за реализация на тази програма е съставен от уролози, рентгенови специалисти, анестезиолози и патолози, с които работим в много добра колаборация. Началните резултати показват над два пъти повишаване на процента новооткрити карциноми на простатата, в сравнение с обикновената многоточкова, извършвана само под ултразвуков контрол, трансректална биопсия на простатата.

 

- Ракът на простата остава най-често срещаното онкологично заболяване при мъжете. Неглижирането на проблема ли е основната причина за негативната статистика?


Ракът на простатата е най-честият карцином, засягащ мъжете и в световен мащаб се полагат много усилия и средства за ранната му диагностика и лечение. Заболяването най-често е безсимптомно в ранните стадии, като честотата му нараства с увеличаване на възрастта. Ето защо, при пациенти след 50-годишна възраст е препоръчително да се провежда годишен урологичен преглед и изследване на простато-специфичен антиген. За съжаление все още срещаме случаи, в които поставяме диагнозата в късен стадий, когато възможностите за лечение са по-малко и недостатъчно ефективни.

 

- Все пак бихте ли припомнили тревожните сигнали, за които трябва да следят мъжете?


В ранните си стадий карциномът на простатата няма специфични симптоми или се проявява със симптоми от страна на долните пикочни пътища, които са характерни и за доброкачествената простатна хиперплазия. Това са затруднено уриниране с изтъняване или прекъсване на струята, нощно уриниране, учестено уриниране с внезапни позиви, чувство за недоизпразване на пикочния мехур след уриниране.


Появата на болка или фрактури на костите, бъбречна недостатъчност и задръжка на урина в бъбреците са симптоми на локално авансирало и метастатично заболяване. Ето защо, ранната диагностика на простатния карцином не се базира само на клиничните симптоми на пациента, а и на допълнителни изследвания като дигитално ректално изследване на простатата, простато-специфичен антиген, а при необходимост и образна диагностика (магнитно-резонансна томография).