Какво е хронична бъбречна недостатъчност?

Хроничната бъбречна недостатъчност е болестно състояние, при което бъбреците трайно не могат да изчистват от организма вредните вещества, най-вече така наречените азотни тела – уреа, креатинин. В резултат на което, те се натрупват в организма и започват да предизвикват натравяне (уремия, азотемия), което налага понякога спешно включване на диализа, в други случаи хронична диализа и съответно кандидатстване по програмите за бъбречна трансплантация.


Може ли българинът да разчита на адекватна медицинска помощ по отношение на заболяванията на отделителната система?

Нашите лекари, занимаващи се с диагностика и лечение на бъбречните заболявания, са на много високо ниво. И това се оценява от нашите колеги по европейските и световните конгреси. Наши доклади присъстват на тези симпозиуми непрекъснато, което е израз на признание и ми дава основание за твърдението ми.


На какви симптоми хората следва да обърнат внимание, за да потърсят навреме медицинска помощ и не позволят на едно заболяване да се развие или усложни?

Симптом е неясното покачване на телесната температура между 37,5 – 38 оС с евентуални болки в областта на бъбреците, поясната област, с чести позиви за уриниране и малко количество урина. Наличието на кръв в урината е много важен симптом, на който трябва веднага да се обърне внимание. Дори да изчезне в рамките на 2-3 дни, трябва да се потърси специализирана помощ и да се установи причината за това кървене.
Кръвта в урината в много случаи е първият признак за наличие на туморен процес на бъбреците и пикочните пътища. Естествено, при ранно предприето лечение, шансът за излекуване е много по-голям.

Ето защо смятам, че е уместно поне веднъж в годината да се извършва ехографски преглед на бъбреците, без да се чака изявата на симптоми.


На какво според Вас се дължи малкият брой трансплантации на бъбреци у нас?

Липсата на донорски бъбреци. А липсата на донорски бъбреци се дължи изключително много на манталитета на българина.
Българинът по принцип е добронамерен човек и е склонен на дарителство, но когато става въпрос за най-близки хора.

NEWS_MORE_BOX

 


Сега за разлика от преди няколко години, когато проблемът трансплантация не беше решен дълго време финансово-организационно, има осигурено финансиране, което дори е съизмеримо с европейските стандарти, има агенция по трансплантация към Министерството на здравеопазването, има подготвени специалисти в страната, които да извършват тази дейност. Финансово у нас е уредено дори откриването на донор и кондиционирането му, поддържането на донора.


Трансплантацията на бъбреците е полидисциплинарна. Тя започва от реанимационните отделения по места. Доколкото ми е известно, има 25 сертифицирани донорски бази. Това са предимно големите областни болници и големите болници в София, където един пациент с мозъчна смърт се приема, изследва се, установява се мозъчната смърт, след което се взима решение от страна на близките дали да се дарят органите. Мозъчната смърт се приема от законодателството. От медицинска гледна точка тя е равнозначна на биологичната смърт.


В други държави при пациенти с установена мозъчна смърт обикновено до 72-ия час, ако от страна на близките се откаже донорство по някакви причини, се преустановява работата на апаратите, с които се поддържа изкуствено сърдечната дейност и дишането, а това се налага, за да може кръвта да циркулира през органите.