Вярно ли е, че се наблюдава нарастваща тенденция на бъбречните заболявания и конкретно на хроничната бъбречна недостатъчност в света? Как стои въпросът за нашата страна?

Действително има такава тенденция, която не подминава и България. Една от причините за тази тенденция са нелекуваните навреме заболявания на бъбреците, пиелонефрити, хронична бъбречна недостатъчност.


Подобна тенденция се наблюдава дори в западните държави, където има високо ниво на здравеопазване и здравна култура, но очевидно и при тях има някои проблеми. По принцип е трудно да се покрие цялото население с нужния профилакториум. В САЩ непрекъснато се говори за подобряване на здравната система. Не всеки може да си позволи ранно диагностициране и ранно качествено лечение.   


От друга страна бъбречните заболявания са тясно обвързани с други състояния и заболявания, които в нашия век придобиват размерите на пандемия, като високо кръвно, затлъстяване, диабет и др., включително засягат много млади хора, дори деца.


Общоизвестно е, че високото артериално налягане, както още повече диабетът, рефлектират върху бъбрека.

Високото кръвно се отразява на бъбреците, при което те се включват в механизма и на свой ред стават причина за него. Бъбреците са част от механизма за поддържане на високо ниво на кръвно налягане.


Високото артериално налягане, както и диабетът, водят до промени в кръвоносните съдове на бъбрека, което е повече нефрологичен проблем. Стига се до развитието на заболявания като диабетна нефропатия, на хипертоничен бъбрек...


Кои са най-честите заболявания, водещи до хронична бъбречна недостатъчност?

Най-честите урологични заболявания са аномалиите на бъбреците и пикочните пътища, основно на горните пикочни пътища (легенче, пикочопровод). Голяма част от тях могат да доведат до хронична бъбречна недостатъчност, която да наложи последващите лечения – хемодиализа като първи етап и трансплантация, като втори.

Друга голяма група, с която се занимават уролозите, са възпалителните заболявания на бъбреците, най-вече пиелонефрит. И то пиелонефрит, причинен от обструкция, от запушване на пикочните пътища, там където урологът може да се намеси активно и в колаборация с нефролози, със специалисти по хемодиализа, за да се направи всичко възможно да се отстранят тези вторични пречки или вторичен хроничен пиелонефрит.

NEWS_MORE_BOX


Друго възпалително урологично заболяване, макар през последните години да се среща все по-рядко, е бъбречната туберкулоза. При този тип заболяване се отчита съществуване на ендемични райони - най-вече в Югоизточна Азия, Централна Азия, но се среща и в редица западноевропейски държави, като САЩ, където се забелязват, все по-често случаи, които много вероятно се дължат на миграцията на населението, на разпространението на СПИН, нарастването на употребата на медикаментите, които нарушават имунните сили на организма. Това са и причините за нарастващата тенденция на урогенитална туберкулоза.


Бъбречнокаменната болест оформя третата група. Тя протича по два начина:

  • Като известната сред населението „бъбречна криза“ или колика. Тя е драматична и неминуемо отвежда пациента при лекаря.
  • По-неприятната и по-страшната е т. нар. латентна уролитиаза – тоест има наличие на камък в бъбрека, който не дава особена симптоматика и болки, но растейки, разрушава органа, от което се развива пиелонефрит. От там може да се стигне до бъбречна недостатъчност и включване на диализа и в програма за трансплантация.