Разговаряме с проф. д-р Борислав Владимиров, началник клиника по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”, за чревните заболявания и възможностите за съвременното им лечение...

 

 - Какво е влиянието на улцерозния колит върху качеството на живот?Хроничните възпалителни заболявания на червото включват група от заболявания, като най-честите са улцерозният колит и болестта на Крон. Както при улцерозния колит, така и при болестта на Крон качеството на живота е рязко намалено. Те са социално значими заболявания. Започват предимно в детска и млада активна възраст и продължават през целия живот.

 

Заболяванията са хронични с прогресивно увреждане на стомашно-чревния тракт. Те са системни, тъй като имат и извънчревни прояви и водят до инвалидизиране. Някои усложнения може да са животозастрашаващи. Рискът от развитие на рак на дебелото черво при двете заболявания и рак на жлъчните пътища при улцерозния колит нараства прогресивно с продължителността на заболяването.

 

Оперативните интервенции са чести. Допринасят за развитие или задълбочаване на нарушеното усвояване на хранителните вещества, амилоидоза и недохранване. Всичко това откъсва боледуващия от неговата среда, затруднява ежедневната и социалната му активност и трудоспособност (в около 70% от случаите), налага чести пролежавания в болнично заведение и продължително лечение със сериозни медикаменти, потискащи имунната система. Това увеличава риска от инфекции и развитие на тумори. Възникват психологични и социални проблеми.

 

 - Кой трябва да лекува възпалителните чревни заболявания?


Пациентите с улцерозен колит и болест на Крон навсякъде по света се лекуват в специализирани центрове за тези заболявания. На този етап биологичното лечение у нас според критериите на НЗОК се извършва в няколко болници, които, без да бъдат специализирани само за пациенти с улцерозен колит и болест на Крон, имат необходимите специалисти, голям брой пациенти и необходимата апаратура за правилната диагноза и лечение. Всички пациенти с умерено тежки и тежки форми на протичане и усложнения на тези заболявания също трябва да се лекуват в тези болници.

 

 - Какви са новите концепции в лечението на възпалителните чревни заболявания? 


Съвременното лечение на улцерозен колит и болест на Крон се базира на разпространеността, активността и естествения ход на болестта. Индивидуалната оценка на неблагоприятните рискови фактори подпомага оптимизирането му. Има няколко терапевтични цели. Първата е лечение до пълна (дълбока) ремисия с пълно оздравяване на лигавицата на червото, а не само повлияване на симптомите. Втората е поддържане на стабилна ремисия без кортикостероиди, за да се избегнат или намалят честите хоспитализации и усложненията. Третата е подобряване на качеството на живота.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Съществуват доказателства, че ранното интензивно лечение при улцерозен колит и болест на Крон с биологични средства и/или имуномодулатори е свързано с повишена възможност за оздравяване на лигавицата на червото и ранно постигане на трайна ремисия без кортикостероиди. Поради рисковете от имуносупресивната терапия за ранна биологична терапия са показани не само случаите с умерено тежка и тежка форма на болестта, но и тези с очаквана трайна инвалидизация и/или тежка болест скоро след поставяне на диагнозата

 

 - Има ли неинвазивни маркери за оценка на активността на болестта? 


Днес има доказателства, че изследването на калпротектин в изпражненията (неинвазивен маркер за оценка на активността на болестта) предсказва епизод на изостряне на заболяването или трайно повлияване на възпалението. При честото му проследяване е възможно да се преоцени терапевтичното поведение.

 

 - Защо е важно стриктното проследяване на болестта и как да става това?


Стриктното проследяване на болестта, особено с определяне на калпротектин в изпражненията, а при необходимост и с ендоскопски и други изследвания, дава възможност за ранно откриване на активиране и риск от сериозни усложнения. Следва своевременно активно лечение.