Диабетът е хронично заболяване, характеризиращо се с високи нива на кръвната захар поради инсулинова резистентност или недостатъчно производство на инсулин. Около 463 милиона души по света имат диагноза диабет; 95% от тези хора имат диабет тип 2. Ако не бъде лекуван, диабет тип 2 може да увреди сърцето, очите, бъбреците и нервите. Преддиабетът или „междинната хипергликемия“ е състояние с висок риск за развитието на диабет тип 2, когато нивата на кръвната захар са над средните, но под прага за диабет. Около 7,3% от възрастното население в света има преддиабет.

 

Диагностицирането на диабет и преддиабет обикновено включва изследвания за диабет, като тестът за А1С (известен също като HbA1C, хемоглобин A1c, гликиран хемоглобин или гликозилиран хемоглобин), измерване на среднодневните стойности на кръвната захар на пациента в рамките на последните 3 месеца, тест за плазмена глюкоза на гладно, орален глюкозо-толерантен тест или произволен кръвен тест за проверка на кръвната захар.


 

В ново проучване изследователи са проучили дали могат да използват показания от непрекъснат мониторинг на глюкозата чрез системи (сензори) за продължително глюкозно мониториране (CGM) за диагностициране на предиабет и диабет. Само след 12 часа снемане на данни за глюкозния профил учените могат да класифицират диабет тип 2, преддиабет и лица без нарушен глюкозен толеранс.

 

Апаратите за продължително глюкозно мониториране (CGM) са преносими устройства, които измерват кръвната захар на всеки 15 минути. CGM помагат на лицата с диабет редовно да следят нивата на кръвната си захар. CGM работи чрез малък сензор, поставен под кожата, обикновено на корема или ръката. Сензорът отчита нивото на интерстициална глюкоза (когато глюкозата се намира в течността между клетките). След това предавател безжично изпраща информацията до монитор.

 

При проучване учените са използвали данни от 436 участници от Индия. Всеки участник е носел CGM устройство средно 12 дни и е предоставил данни, включително за своя пол, възраст и индекс на телесна маса (ИТМ). Изследователите определят нивата на A1C на участниците с 6,5% и по-високи като диабет тип 2, на участниците със стойност 5,5%–6,5% като преддиабет и под 5,5% като здрави. Сред участниците 172 са имали диабет тип 2, 87 са имали предиабет и 177 са били здрави. Диагнозата на пациентите е била потвърдена от лекарите.

 

Референции:
1. Medical News Today. Type 2 diabetes: Artificial intelligence model predicts onset within 12 hours
2. Klick Applied Sciences. Using AI models to predict diabetes
3. Signos. What are continuous glucose monitors?