Епилепсията е едно от най-често срещаните неврологични заболявания, което се характеризира с повтарящи се пристъпи. Те се дължат на ексцесивни разряди на невроните. Етиологията на заболяването може да варира, както и неговата симптоматика.

 

В зависимост от засегнатата зона в мозъка се наблюдават различни прояви, които включват поява на аура, мускулни потрепервания или конвулсии, автоматизми и променено ниво на съзнание. Освен тях, в резултат на епилептичните пристъпи често се наблюдават и зрителни изменения.


 

Симптомите от зрителната система биха могли да се появят по време на епилептичен пристъп или след него.

 

При епилепсия, чието огнище се намира в окципиталния дял на мозъка, може да се наблюдава бързо и внезапно потреперване на очите - нистагъм, неволево примигване, както и принудително затваряне на клепачите. Този вид симптоматика може да се появи при засягане и на други части от мозъка.

 

Понякога оплакванията включват появата на замъглени петна в зрителното поле - скотом, или временна загуба на зрението.

 

Други пациенти, например тези с рефлекторна епилепсия, страдат от фотофобия - повишена чувствителност към светлина. При тях е възможно след затваряне на очите да се появят характерни за пароксизми - внезапни пристъпи, промени в електроенцефалографското изследване (ЕЕГ).

 

В някои случаи е възможна и появата на халюцинации, които биха могли да бъдат мигащи светлини, цветове или необичайни визуални стимули в зрително поле. В по-редки случаи халюцинациите могат да включват образи, животни или други изображения.

 

Палинопсията е симптом, който също може да се наблюдава при пациенти с епилепсия. При него е нарушена обработката на зрителната информация, в резултат на което пациентът продължава да вижда даден обект, дори когато е спрял да го гледа.

 

Засягането на мозъка при епилепсия може да доведе и до субективно психическо преживяване, в което участват различни сензорни системи. Това е автоскопията. При нея пациента има усещането, че наблюдава собственото си тяло отстрани.

 

Друго изменение, което може да се появи при епилепсия е "синдрома на Алиса в страната на чудесата". При него отново са променени възприятията за собственото тяло. Характерни изменения в зрителното възприятие при този синдром са възприятията за неправилни размери на частите на тялото или на други заобикалящи предмети и обекти. Най-често тези оплаквания се появяват през нощта.

 

Референции:

https://eyewiki.aao.org/Ophthalmologic_Manifestations_of_Epilepsy