Епилепсията е заболяване на нервната система, свързано с внезапно възникнала свръхексцесивна възбуда на нервните клетки в определена област на мозъка. Представлява четвъртото по честота най-разпространено заболяване на нервната система, засягащо хора от всяка възраст и всеки пол.

 

Класическото схващане определя епилепсията като хронично заболяване, свързано с появата на два или повече непровокирани припадъка с интервал помежду им най-малко 24 часа. Това налага и отдиференцирането му от появата на единичен припадък, причина за който могат да бъдат различни състояния като хипертермия, хиперхидратация, хипоксия и хипогликемия.


 

Диагноза епилепсия не се поставя след единствен случай на припадък!

 

Каква е причината за появата на епилепсия?

Няма установена конкретна причина за възникването на това заболяване на нервната система. Неговата изява, честота, клинична характеристика варират от човек до човек и са строго индивидуални.

 

В основата стои настъпването на химични промени в нервните клетки, водещи до нарушаване на баланса между активиране и потискане на невронната активност и свръхвъзбуда на нервните клетки в определена зона на мозъка.

 

Как се изявява епилепсията и в частност епилептичният припадък?

Практически всяка функция на мозъка, всяко поле на неговата изява, свързано с движение, сетивност, съзнание, обоняние, вкус и така нататък, могат да се изявят под формата на припадък, в зависимост от това коя зона от мозъка е засегната и за какво отговаря тя.

 

Припадъкът има различна характеристика при всеки конкретен индивид.

 

Като цяло, стадиите, през които преминава епилептичният припадък са три, като не е задължително да се срещат при всеки индивид:

 

  • Аура – това е първият симптом на настъпващия припадък. Може да се изяви под формата на промени в усещанията, чувствата, мисленето и поведението. Когато я има, тя често е еднаква при всеки следващ пристъп. В някои случаи не се стига до разгръщане на пристъпа и в този случай се означава като парциален пристъп, т.е пристъп без загуба на съзнание. Най-честите предвестници на пристъпа са:

- Déjà vu и Jamais vu;

 

- Възприемане на несъществуващи миризми, звуци, вкусове;

 

- Зрително наушение или замъгляване на зрението;

 

- „Странно” усещане;

 

- Внезапен страх, паника;

 

- Препускане на мисълта;

 

- Замаяност; Главоболие;

 

- Гадене или друг стомашен дискомфорт;

 

- Изтръпване или скованост на част от тялото. 

 

  • Пристъпна фаза – отговаря на променената електрическа активност в мозъка. Симптомите са в зависимост от засегнатата мозъчна зона:

- Промени в съзнанието – загуба на съзнанието или разсеяност, обърканост,бълнуване, чувство за отдалечаване от околния свят, изключване на съзнанието;

 

- Загуба на паметта или забравяне;

 

- Необичайни миризми, вкусове, звуци;

 

- Загуба на слуха, зрителни нарушения;

 

- Промени в говора, трудности при преглъщане;

 

- Необичайни движения на очните ябълки;

 

- Повишен мускулен тонус с изпъване на част от тялото или цялото тяло; Възможно е и отслабване на мускулния тонус и внезапно падане;

 

- Конвулсии – след загуба на съзнанието последва изпъване на цялото тяло и бързи потрепвания на крайниците и тялото;

 

- Автоматизми – несъзнателни, неволеви – напр. движения, имитиращи слагане на червило или дъвчене; движения на ръката, имитиращи натискане на бутони; обличане, събличане и др.;

 

- Повтарящи се волеви движения – болният продължава движения, които е започнал преди настъпването на пристъпа;

 

- Потене, промяна на цвета на кожата – пребледняване или зачервяване;

 

NEWS_MORE_BOX

 

- Изпускане на тазовите резервоари;

 

- Разширяване на зениците, сърцебиене, затруднено дишане и др. 

 

  • Постпристъпна фаза – продължава различно време в зависимост от конкретния случай. Някои пациенти се възстановяват веднага, а при други са необходими от няколко минути до няколко часа. Обикновено се изразява в замаяност, обърканост, сънливост, загуба на паметта, главоболие, гадене, жажда, умора, изтощение и др. Внезапната загуба на съзнание може да доведе и до възникването на травми с натъртвания, счупване на костите, нараняване на главата и др.

Епилептичният припадък има различен характер при всеки отделен случай, но веднъж възникнал при конкретния индивид неговата клинична изява има свойството да се повтаря при всеки следващ пристъп.