Загубата на слуха е срещано състояние, което прогресира по честота и тежест с възрастта. Могат да бъдат засегнати както новородени, така и пациенти в напреднала възраст. Най-значително разпространение се наблюдава при хората над 70 години. Диагностиката и лечението изискват мултидисциплинарен екип, включващ общопрактикуващ лекар, отоларинголог, логопед, аудиолог и социален работник. За правилното справяне със загубата на слуха са от ключово значение както разбирането на причините за това състояние, така и оборудването, което е необходимо за подобряване на слуховото приемане. При децата е важно да се осигури нормално слухово и езиково развитие.

 

Нормалната слухова функция включва възприемане на звукови вълни, достигащи до ушната мида, преминаващи през външния слухов канал, които водят до поява на вибрации по тъпанчевата мембрана. След това вибрациите се предават през слуховите костици към кохлеята. Впоследствие космените клетки в кохлеята стимулират осмия черепномозъчен нерв - слуховия нерв, който пренася стимулите към мозъка. Обработката на груби звуци се извършва в по-високите зони от кората на мозъка и това включва разбирането на езика.


Видове загуба на слуха

Загубата на слуха може да бъде кондуктивна, невросензорна или смесена. Кондуктивната загуба на слуха протича с нарушаване на предаването на звуковите вълни към кохлеята. Най-честите причини включват нарушено образуване на ушната мида или кохлеята, натрупване на ушна кал, наличие на чужди тела в ушния канал, външен отит, дисфункция или фиксация на слуховите костици и излив в средното ухо. Холестеатомът, доброкачественото локално деструктивно отлагане на сквамозни остатъци, възникващи по тъпанчевата мембрана, както и други доброкачествени или злокачествени тумори, могат да доведат до кондуктивна загуба на слуха.

 

Невросензорната загуба на слуха обикновено е резултат от нарушено предаване на стимулите в или след кохлеята. Тази загуба на слуха може да е свързана с дисфункция на космените клетки или нарушение на самия слухов нерв. Основната разлика между двата вида загуба на слуха, освен патофизиологичните характеристики, е, че пациентите с кондуктивна загуба на слуха възприемат звуците отслабени, докато пациентите с невросензорна загуба на слуха могат да възприемат звуците отслабени и променени. Смесената загуба на слуха се характеризира с нарушено предаване на звука преди и след кохлеята.

Причини за загуба на слуха

Много причини могат да доведат увреждане на слуха. Сред децата генетичните причини са най-често срещаните и представляват повече от 50% от случаите на загубата на слуха. Генетичните причини включват различни синдроми, както и несиндромната генетична загуба на слуха, при която се наблюдава загуба на слуха при запазена функцията на слуховия анализатор. Различни мутации са свързани с този тип нарушения в приемането на слуха. Пренаталните причини също могат да са причина за загуба на слуха при кърмачета. Те включват излагане на различни бактериални или вирусни инфекции, както и действието на тератогени. Перинаталните причини са по-рядко срещани, предимно свързани с недоносеност, неонатална жълтеница и сепсис. Постнаталните причини като менингококови инфекции и заушка също могат да доведат загуба на слуха като късно усложнение, както и наранявания на главата или хроничен или рецидивиращ отит.

 

Свързаната с възрастта загуба на слуха включва постепенно намаляване на слуховия капацитет на пациента и нарушена способност за разграничаване на речта. Тези изменения са най-забележими първоначално в шумна среда, което вероятно се дължи на свързаната с възрастта дегенерация на кохлеята на различни места. Отосклерозата и холестеатомите са водещи причини за кондуктивна загуба на слуха. Друго състояние, което може да възникне в напреднала възраст, е внезапната сензоневрална загуба на слуха. Тя е специфична и се характеризира с внезапна или бърза загуба на слуха на едното ухо. Това често се предшества от вирусна инфекция на горните дихателни пътища, а наличието на вирусно-медиирани възпалителни маркери са предполагаемата причина.

 

Загубата на слуха настъпва при нарушение в предаването на звука от средата навън до мозъка. Разрушаването на отделните структури, които имат значение за този процес, може да се случи на различни места - преди или след кохлеята, а загубата на слуха е съответно кондуктивна или сензоневрална. Ако и двете места, преди и след кохлеята, са засегнати, тогава загубата на слуха се характеризира като смесена.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542323/