Какви са механизмите на възникване на стенокардия на Принцметал?

Стенокардия на Принцметал (ангина на Prinzmetal, вазоспастична ангина или вариантна ангина) е известно клинично състояние, което се характеризира с дискомфорт в гърдите или болка в покой с преходни електрокардиографски промени в ST сегмента (отклонение в резултатите на електрокардиограмата) и с бърз отговор към нитрати. Тези симптоми се дължат на необичаен спазъм на артериите, които доставят кръв на сърцето (коронарни артерии).

 


Механизмите за развитието на спазъм на коронарната артерия зависят от множество фактори. Един от механизмите, които може да генерира спазъм, е повишената чувствителност на кръвоносните съдове към вазоконстриктивни стимули и последваща високостепенна стеноза в сегмент на коронарна артерия или намален кръвен поток в коронарните артерии, което води до миокардно увреждане, дължащо се на исхемия.

 

Етиологията (причините) на хиперреактивността на коронарните съдове е неясна, но може да бъде свързана с ендотелна дисфункция и първични гладкомускулни клетки на коронарните съдове, които може да имат нарушен регулаторен механизъм за вазоконстрикция (свиване и намаляване просвета на съдовете) и вазодилатация (разширяване на съдовете).

 

Балансът в симпатиковия и парасимпатиковия тонус също е важен фактор, който регулира кръвния поток в коронарните артерии. Дисбалансът в тази система може да предразположи към прекомерна вазоконстрикция при нормални обстоятелства и по време на експозиция на ацетилхолин и метахолин.

Какви са рисковете за възникването на стенокардия на Принцметал?

Типичните сърдечносъдови рискови фактори не са пряко свързани с наличието на стенокардия на Принцметал, с изключение на пушенето на цигари и възпалителните състояния, определени от високите нива на високочувствителен CRP (hs CRP). Метаболитно разстройство като инсулинова резистентност също се свързва с вазоспастична ангина.

Кои фактори имат връзка със стенокардията на Принцметал?

Множество причини са свързани с развитието на вазоспастична ангина. Някои лекарства като ефедрин и суматриптан могат да причинят характерна болка в гърдите поради спазъм на коронарните артерии. Забранени субстанции, амфетамини, алкохол и марихуана също са възможни провокиращи фактори за състоянието.

 

Фактори на околната среда като студена вода е възможно да причинят спазми в коронарните артерии. Маневрата на Валсалва, хипервентилация и сърдечна катетеризация също могат да доведат до хиперреактивност на коронарните артерии.

 

Референции:
1. Picard F, Sayah N, Spagnoli V, Adjedj J, Varenne O. Vasospastic angina: A literature review of current evidence
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Prinzmetal Angina
3. Sueda S, Kohno H. Differential incidence and type of spasm according to coronary arterial location