Острият панкреатит е резултат от остър отговор на организма към нараняване на панкреаса. Хроничният панкреатит се развива при продължително увреждане на панкреаса, които води до нарушение на неговата ендокринна и екзокринна функция. Двете най-чести причини за панкреатит са камъните в жлъчния мехур и прекомерната консумация на алкохол. Въпреки това, множество други причини могат да доведат до състоянието, сред които:

 • Автоимунни процеси и автоимунен панкреатит;
 • Високи нива на триглицеридите в кръвта - хипертриглицеридемия;
 • Постендоскопска ретроградна холангиопанкреатография;
 • Генетични причини - мутации в гените PRSS1, CFTR и SPINK1;
 • Увреждания на каналчетата на панкреаса;
 • Прием на някои медикаменти, сред които най-голямо значение за увеличаване на риска от панкреатит имат: азатиоприн, 6-меркаптопурин, диданозин, валпроева киселина, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим и мезаламин.
 • Други по-редки причини могат да бъдат формиране на слъдж в жлъчния мехур - “жлъчна кал”, както и образуване на малки камъни в жлъчния мехур, запушване на билиарните пътища, високи нива на калций в кръвта;
 • Инфекции с цитомегаловирус или коксаки вирус;
 • Заушка;
 • Хепатит В;
 • Токсини;
 • Исхемия в областта на панкреаса, предизвикана от съдови увреждания;
 • Анатомични аномалии, като кисти на холедоха.

Според най-съвременните препоръки е важно да се проследява редовно нивото на триглицеридите в кръвта на пациенти, които имат анамнеза за камъни в жлъчния мехур или пекомерна консумация на алкохол. При пациенти над 40-годишна възраст туморите на панкреаса също трябва да се считат като предразполагащ фактор за развитие на панкреатит. Най-ключовата причина е честата консумация на високи количества алкохол и тютюнопушенето. Други причини могат да бъдат запушвания на каналчетата на панкреаса, мутации в гените, свързани с муковисцидозата, фамилна обремененост и системни заболявания като лупус еритематозус.

 


Патогенезата на острия панкреатит се състои в два механизма: увреждане на панкреасните канали или ацини. При острия панкреатит се наблюдава нарушение в секрецията на храносмилателните ензими, които води до “самосмилане” на жлезата и възпаление. Алкохолът може да причини остър панкреатит поради директното си токсично действие и способността да предизвиква имунен отговор. Камъните в жлъчния мехур, от друга страна, могат да доведат до временно запушване на панкреасните канали. Хроничният панкреатит се дължи на повтарящо се увреждащо действие върху панкреаса, което предизвиква формиране на възпалителни инфилтрати и фиброза. При напредване на състоянието се развива панкреасна недостатъчност.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538337/