Белодробната фиброза и ремоделирането на архитектониката на тъканите може да доведе до значително нарушаване на белодробните функции, което може да има значително влияние върху здравето и ефективността на дишането. Причините за белодробна фиброза могат да са различни - излагане на алергени, химикали, радиация и частици в атмосферата. Въпреки това, причината за едно от най-честите състояния, при които се наблюдават фиброзни изменения в белия дроб - идиопатична белодробна фиброза, все още не е изяснена. Възстановяването на тъканите следва механизъм, който се състои от три етапа - тъканна увреда, възпаление и възстановяване на лезиите.

 

При повечето състояния, които се характеризират с фиброзни изменения в белите дробове, се наблюдава нарушена регулация на една или повече от тези фази. Хроничното възпаление може да доведе до дисбаланс в производството на хемокини, цитокини, растежни фактори и нарушено придвижване на клетките към мястото на лезията. Тези промени, съчетани с прекомерното отделяне на профибротични фактори, кавито са интерлевкин-13 и трансформиращият растежен фактор бета-1, водят до патологичен ход на процесите на възстановяване. Острият възпалителен отговор, който е резултат от тъканно увреждане или инфекция, нарушава интегритета на епитела и ендотела - вътрешният слой на кръвоносните съдове. Това предизвиква оток и привикване на левкоцити на мястото на лезията, както и образуване на нови кръвоносни съдове в тези локализации.


 

Изходът от възпалението в нормални условия посредством апоптоза и действието на фагоцитите - клетки, които осигуряват елиминиране и унищожаване на увредените тъкани, осигурява пълно възстановяване с минимални промени в тъканната архитектоника. Тъканната увреда се съчетава с увреждане на епитела и вътрешния слой на кръвоносните съдове. Това трябва да бъде коригирано с цел запазване на бариерната функция и превенция на кръвозагубата. Видът на причинителя е от важно значение за характера на възпалителния отговор. Когато причината е инфекция, предизвикана от проникване на патоген, имунният отговор се насочва към тяхното елиминиране. Вътрешните сигнали от организма също влияят на вродения имунен отговор и насочват възпалителната каскада. Клетките на възпалението също водят до допълнително разпорстраняване на процеса посредством секреция на хемокини, цитокини и растежки фактори. Тези елементи, от друга страна, имат значение за възстановителните процеси и фиброзирането, посредством активиране на някои гени в определин условия.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2675823/