През зимните месеци циркулират разнообразни вируси и бактерии, причиняващи инфекции на дихателните пътища. Такъв е включително актуалният за сезона грипен вирус. Независимо от причинителя, обикновено повечето дихателни инфекции протичат с покачване на телесната температура и други белези на възпаление, налагащи приема на противовъзпалителни симптоматични лекарства. Наред с неуспоримите им ползи за овладяване на симптомите, те могат да причинят и редица проблеми на някои органи и системи при неспазване препоръките в листовката. Един такъв орган е бъбрекът
 

Структура на бъбреците и механизъм на увреждане

Бъбреците са главните органи в отделителната система на човек. Функцията им да пречистват кръвта и концентрират урина ги поставя в пряк контакт с токсини и медикаменти при тяхното елиминиране. Те водят до евентуално увреждане поради високата си концентрация в бъбречните структури, както и високия бъбречен кръвоток (над 25% от телесния). 
 
Крайните метаболити на някои лекарства са известни нефротоксини и увреждат бъбреците в различна степен  - от моментно, напълно възстановяващо се дразнене до тежки некротични промени и загуба на функционална способност.
 

Какво причиняват противовъзпалителните лекарства при кратко и по-продължително приемане?

 
Класическите нестреоидните противовъзпалителни средства (НСПВС) се използват широко поради техния аналгетичен (обезболяващ) и антипиретичен (понижаващ температурата) ефект. Под тяхно въздействие се инхибира синтеза на вазодилатиращи простагландини и брадикинини, повлияващи бъбречните кръвоносни съдове, като се нарушава кръвотока там. Това може критично да повлияе функцията на бъбреците.
 
Известно е, че при продължителен прием на някои от представителите има риск от т.нар аналгетична нефропатия (хроничен тубулоинтерстициален нефрит) с трайни последствия върху бъбречната функция. Това усложнение е нерядко срещано при болни с хронични болки, приемащи години наред някои обезболяващи. На тях е важно да се обясни, кои лекарства са препоръчителни, за да се избегне това и други разнообразни късни усложнения.
 

Кратките курсове на лечение с тези лекарства обаче също не бива да се подценяват!


 

При грипни състояния се използват основно парацетамол, метамизол, ацетилсалицилова киселина, ибупрофен, търсейки основно тяхната температуропонижаваща функция. 
 
Нерядко се приемат и за обезболяване кратък или по-продължителен период. Всички те могат да се вземат без рецепта от аптеката, което е предпоставка за недостатъчно отговорното им използване. Дори и при кратък срок на лечение или при неспазване препоръките по листовката на препарата, може да настъпи увреждане на бъбреците. То може да е кратко с преходно нарастване на креатинина, или трайно, което води след себе си драматични последствия. Бъбречната исхемия е дозозависима и води до увреждане на тубулната система и некроза, разрушаване на мембраните и нарушаване на проницаемостта им. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Важно е спазване на препоръките на лекар, или поне стриктно спазване на листовката, за това кой медикамент да се използва и кои от групата могат да се комбинират. Не по-маловажно са точните грамажи и интервали на прием, както и продължителността на пиене на такива симптоматични средства (малко се набляга на факта, че това може да става за едва някоко дни).  Болните трябва да знаят, че лекарствата за температура  не се взимат профилактично, а като средство за лечение. 
 
Възрастните хора могат да ги използват, но с повишено внимание, предвид по-големия риск от усложениея при тях. Друг фактор са взаимодействията на НСПВС с терапията им за хронични заболявания, което мже да засили нефротоксичността. Предвид задръжката на вода и промяната в нивата на калия при прием на НСПВС силно нараства риска за бъбреците и съответно сърдечния риск при тези лица. Пепоръчват се дози по-ниски от максималните и по-кратък прием.
 
Всяко излизане от тези норми може да направи лекарството токсично за тялото. 3989