Какво представлява CA 15-3?

Раковият антиген 15-3 (CA 15-3) е протеин, който се произвежда от нормалните клетки на гърдата. При много пациенти с рак на гърдата се наблюдава повишено производство на СА 15-3 и свързания с него раков антиген 27.29 (CA 27.29). CA 15-3 не причинява рака, а се отделя от туморните клетки и навлиза в кръвта. Това изследване измерва нивата на СА 15-3 в кръвта.


Тъй като CA 15-3 може да бъде измерен в кръвта, той е полезен като туморен маркер за проследяване на пациенти на рак. CA 15-3 е повишен при по-малко от 50% от жените с ранно локализиран рак на гърдата (рак, ограничен в мястото на възникване) или с малък тумор, но е повишен при около 80% от тези с рак на гърдата, който се е разпространил (метастазирал). Тъй като не всички жени с инвазивен рак на гърдата имат повишен СА 15-3, тестът не е полезен във всички случаи.CA 15-3 не се назначава като скрининг тест за откриване на рак на гърдата при жени, тъй като е неспецифичен. Антигенът може също да има повишени нива и при здрави хора, както и при хора с други видове рак, като рак на дебелото черво, белия дроб, панкреаса, яйчниците, ендометриума или простатата или определени състояния като цироза, хепатит и доброкачествено заболяване на гърдата.


За какво се използва изследването на CA 15-3 в кръвта?

Изследването на раков антиген 15-3 (CA 15-3) в кръвта и свързаният с него раков антиген 27.29 (CA 27.29) се използват главно за наблюдение на отговора на лечението на рак на гърдата и за подпомагане на наблюдението за поява на рецидив на рак на гърдата. Двата теста са използвани заедно с други изследвания, като теста за естрогенни и прогестеронни рецептори, Her2/neu (рецепторна тирозин-протеин киназа erbB-2) и тестове за генна експресия за рак на гърдата (например, Oncotype DX, MammaPrint), за оценка на рака на гърдата на пациент.


Изследването на CA 15-3 в кръвта понякога се назначава, за да предостави обща информация за това колко голяма е туморната маса (туморната тежест). CA 15-3 може да бъде използван като маркер само ако ракът произвежда повишени количества от този протеин, затова този тест не се извършва при всички пациенти с рак на гърдата.


Изследванията на CA 15-3 и CA 27.29 не са достатъчно чувствителни или специфични, за да бъдат използвани като скрининг тест за рак, тъй като и други състояния могат да причинят повишаване на нивата им.


Кога се назначава изследването на CA 15-3 в кръвта?

Изследването на раковия антиген 15-3 (CA 15-3) в кръвта може да бъде назначено заедно с други тестове, когато прогресирал рак на гърдата е диагностициран за първи път, за да помогне да се определят характеристиките на рака и възможностите за лечение. Ако тестът за CA 15-3 първоначално е повишен, тогава може да бъде назначаван периодично, за да бъде проследена ефективността на лечението и за да помогне за наблюдаването на рецидиви (връщане на рака). Изследването на CA 15-3 в кръвта обикновено не се назначава, когато ракът на гърдата е открит рано, преди да се е разпространил (метастазирал), тъй като нивата няма да бъдат повишени при повечето ранни ракови заболявания.


Какво може да означават резултатите от изследването на CA 15-3 в кръвта?

Като цяло, колкото по-високи са нивата на CA 15-3 в кръвта, толкова по-напреднал е ракът на гърдата и толкова по-голяма е  туморната маса. Нивата на CA 15-3 в кръвта имат тенденция да се увеличават с нарастването на рака. При метастатичен рак на гърдата най-високите нива на СА 15-3 често се наблюдават, когато ракът се е разпространил в костите и/или черния дроб.
Увеличаването на концентрациите на СА 15-3 с течение на времето може да показва, че пациентът не отговаря на лечението или че ракът се повтаря (рецидивира).


Нормалните нива на CA 15-3 не гарантират, че дадено лице няма рак на гърдата или метастази. В този случай ракът може да е в твърде ранен стадий, за да бъдат открити повишени нива на CA 15-3, или пациентът може да попада в 20% до 25% от случаите с напреднал рак на гърдата, при които туморите не отделят CA 15-3.


Леки до умерено повишени нива на CA 15-3 в кръвта се наблюдават при различни състояния, като рак на белия дроб, панкреаса, яйчниците, простатата и дебелото черво, както и при цироза, хепатит и доброкачествени заболявания на гърдата и при определен процент привидно здрави лица. Повишените стойности на CA 15-3, наблюдавани при заболявания, които не са онкологични, обикновено са стабилни във времето.


Лабораториите могат да използват различни методи за изследване на CA 15-3 в кръвта, затова резултатите могат да варират при различните лаборатории. Ако се провежда серия от изследвания на CA 15-3, се препоръчва тестовете да бъдат направени по същия метод, обикновено от същата лаборатория, за да могат резултатите да бъдат сравнени и интерпретирани правилно. Резултатите е необходимо да бъдат разчетени от лекар.


Нивата на СА 15-3 в кръвта обикновено не се измерват веднага след започване на лечението на рак на гърдата. Има случаи на преходни увеличения и намаления на CA 15-3 в кръвта, които не корелират с напредъка на лечението. Обикновено лекуващият лекар изчаква няколко седмици след започване на лечението, за да започне да проследява нивата на СА 15-3.


Необходимо ли е изследването на CA 27.29 в допълнение към изследването на CA 15-3 в кръвта?

Не е необходимо изследването на CA 27.29 да бъде извършвано заедно с това на CA 15-3. Въпреки че има различно име, изследването на CA 27.29 измерва същия протеин като CA 15-3 и се използва по същия начин. Изследването може да бъде използвано вместо CA 15-3, но няма нужда от провеждането на двата теста едновременно.


Трябва ли да бъде назначавано изследване на CA 15-3 в кръвта при пациент с фамилна анамнеза за рак на гърдата?

Изследването на CA 15-3 в кръвта не се препоръчва като скринингов тест, защото не е достатъчно специфично или чувствително, за да открие ранен рак на гърдата. Повишаването на CA 15-3 може да се дължи на други причини, също така нормални резултати от теста не гарантират, че даден пациент няма рак.


Библиография:
1. Pagana, Kathleen D., Pagana, Timothy J., and Pagana, Theresa N. Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference. 12th Edition
2. National Cancer Institute. Tumor Markers
3. Thaker NG. CA 15-3. Medscape Reference
4. Srirangam, S. and Harland, R. Management of Advanced Breast Cancer. Forum for Registrars In Surgical Training
5. Clarke, W., Editor. Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition