Коарктацията на аортата е специфично сърдечно заболяване. Макар и не толкова често, то има своето значение, особено за засегнатите от него и близките им. Характеризира се със специфични симптоми и най-важното – желателно е да бъде диагностицирано рано. Коарктацията най-лесно може да се обясни като стеснение на аортата. Обикновено това се наблюдава малко над сърцето, около мястото на отделяне на артериите към ръцете. Ето защо симптомите се търсят и откриват в горната част на тялото.

 

Коарктацията най-често е вроден дефект. Тежките форми се проявяват веднага след раждането или в ранна детска възраст. При леките форми обаче протичането може да е безсимптомно и се откриват късно в хода на живота. По-често се засяга мъжкият пол, което потвърждава ролята на генетичните фактори. Нерядко коарктацията се комбинира с други вродени дефекти и синдроми.


 

Доста по-рядко аортата може да се увреди вторично в хода на живота. Възможно е това да настъпи в следствие на тежки васкулити (възпаление на кръвоносните съдове). В още по-редки случаи коарктацията настъпва след травма, следоперативно или поради тежка атеросклероза. 

Какво следва при аортно стеснение?

Симптомите зависят от неговата степен. В следствие на коарктацията се нарушава нормалния кръвен поток в сърцето и по аортата. Наблюдава се натоварване на левите сърдечни кухини (тези, които са отговорни за изтласкване на кръвта към тялото). От това следва покачване на артериланото налягане и левостранна сърдечна недостатъчност. При тежките форми, както и при новородените състоянието може да бъде животозастрашаващо.

 

Симптомите при лека форма на коарктация са често съвсем обикновени, ако не се търси насочено това заболяване. Може да има леко завишаване на артериалното налягане. Прави впечатление ако това се наблюдава при млади хора или не се повлиява от лечение. Преслушването на сърцето може да установи и специфичен систолен шум. По-специфично е наблюдаваното понякога синхорнно с пулса потрепване на ръцете (клаудикацио).

 

Насоченото търсене на аортна коарктация задължително изисква измерване на артериалното налягане и на двете ръце, както и на долните крайници. Нерядко именно това поставя правилната диагноза. Установява се значима разлика в стойностите на двете места. Пулсът също нерядко е отслабен и забавен, когато се измерва на краката спрямо ръцете.


Как се доказва заболяването?

Необходимо е извършване на различен брой образни изследвания. Едно от тях е електрокардиографията (ЕКГ), където е възможно да има или няма отклонения. Ехокардиографията, като по-специфичен метод, би установила евентуалното стеснение, както и неговото място. Рентгенография на гръден кош може да покаже увеличаване на сърдечната сянка. Още по-прецизна диагностика, разбира се, може да се получи при извършаване на компютърна томография, магнитен резонанс и т.н.

 

NEWS_MORE_BOX


Лекува ли се коарктацията?

Има специиални критерии, по които се преценява дали има нужда от лечение и какво да бъде то. С него се цели пълно или поне частично възстановяване на проходимостта на аортата. При новородени, преди да се пристъпи към оперативна намеса, често се налага прилагане на специфични лекарства (простагландини), за да може сърцето да се поготви. Използват се различни методи за корекция на стеснението.

 

Засегнатият участък може да се изреже, да се направи пластика или алтернативен бай-пас. При специални случаи се пристъпва към т.нар. микроинвазивни манипулации с перкутанна пластика (през кожата, без разрез). Прогнозата след подобна операция е добра. Необходимо е спазване на някои препоръки за да се избегнат усложнения. Редовният контрол при специалист е другият фактор, които би гарантира качествено оздравяване.