Съществуват три основни вида захарен диабет:
 • Захарен диабет тип 1;
 • Захарен диабет тип 2;
 • Гестационен диабет.
Захарният диабет тип 1 е с автоимунна генеза. Собствени антитела предизвикват разрушаване на панкреасните клетки, произвеждащи инсулин. Причините за тази имунологична атака се дължат на комбинацията от генетична предразположеност на индивида (наличие на т.нар. диабетогенни гени от системата на HLA) и външни за организма фактори, които могат да провокират изявата на заболяването.
 
Около 85% от пациентите с диабет тип 1 са без фамилна анамнеза, т.е. нямат в рода си роднини с това заболяване. Рискът за изява на захарен диабет тип 1 е трудно предвидим и на този етап няма убедителни данни в подкрепа на средства и мерки, осъществяващи превенция на заболяването.
 
Захарният диабет тип 2 се среща по-често във фамилии на диабетици, т.е. при него наследственото предаване е по-силно застъпено. Групата на рисковите лица за захарен диабет е лесно разпознаваема сред цялата популация:
 • Наличие на наднормено тегло и затлъстяване – ИТМ ≥ 25 кг/м2;
 • Наличие на първостепенен родственик със захарен диабет тип 2;
 • Жена, родила дете с тегло > 4кг или с диагностициран гестационен диабет;
 • Наличие на артериална хипертония RR>140/90 mmHg;
 • Наличие на дислипидемия – ниво на HDL-холестерол < 0,9 mmol/l и/или ниво на триглицериди > 2,2 mmol/l;
 • Установена нарушена гликемия на гладно или нарушен глюкозен толеранс при предишни изследвания ( т.е. установен предиабет);
 • Анамнеза за сърдечносъдови заболявания;
 • Установен синдром на поликистозни яйчници или друго състояние, свързано с инсулинова резистентност;
 • Лица, приемащи антипсихотични медикаменти по повод шизофрения или биполярно разстройство.
 
На този етап липсва достъпен метод за трайно излекуване на захарния диабет. Веднъж поставена диагнозата „захарен диабет” и потвърдена с повторни изследвания на кръвната захар или ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) остава за цял живот. Мерките, насочени за превенцията й дори на стадий предиабет могат да отложат или възпрепятстват появата на захарния диабет.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Гестационният диабет е захарен диабет, възникнал по време на бременност. Той може да е ограничено състояние в рамките на бременността или да персистира след раждането (тогава вече не се нарича гестационен). Всички жени, отговарящи на по-горните критерии спадат към високорисковите лица за гестационен диабет. Превенцията му е оправдана и ефективна, когато се започне рано още преди зачеването.
 
Промяната в начина на живот трябва да е начален подход при всички хора с повишен риск, защото е доказано, че може да доведе до общо понижаване на риска от захарен диабет с 49%. Основна цел е борбата с наднорменото тегло и затлъстяването. Препоръчва се постигането и поддържането на нормално телесно тегло (ИТМ 19-25 кг/м2) чрез постепенно понижаване на телесното тегло с 0,5-1кг седмично, посредством умерено понижаване на калорийния прием и увеличаване на физическата активност. 
 
Физическата активност подобрява състоянието на сърдечносъдовата система и намалява риска от развитие на захарен диабет тип 2. Тя е изключително важна също за постигане и поддържане на постигнатата редукция на тегло. Редовното ходене поне 30 минути/дневно пеша понижава риска от диабет с 35-40%.
 
Показател за успех на промените в начина на живот е редукцията на телесно тегло  с 2 кг за един месец или с 5-10% за 6 месеца
 
Средствата за превенция на най-широко разпространения захарен диабет тип 2 са общодостъпни и приложими при всички хора, застрашени от това заболяване. Необходими са само информираност, добра мотивация и воля от страна на пациента.