Според редица консенсуси от различни специалности – инфектология, пулмология, вирусология, микробиология две са препоръчителните ваксини при пациенти с белодробни заболявания, протичащи с хроничен ход. Това са противогрипната и пневмококовата ваксина. Към рисковите заболявания на белите дробове спадат бронхиалната астма, хроничната обструктивна белодробна болест – ХОББ, бронхиектазиите и други. Профилактика се препоръчва още при хроничен синуит, фарингит и отит.


При изброените заболявания е налице повишена предразположеност на белодробната тъкан към различни инфекциозни причинители. Усложненията при тези пациенти са по-чести и водят до значително удължаване на времето за въстановяване и престоя в болнично заведение.


Грипът е най-често срещащото се инфекциозно заболяване, като тежките усложнения, следствие на инфекцията са по-чести сред пациенти с хронични заболявания – освен дихателна патология, също и сърдечносъдови заболявания, диабет и други.Астматични пристъпи са налице при стеснение на стените на дихателните пътища, което се свързва основно с възпалителни промени в тъканта. Отключващ момент за това възпаление биха могли да бъдат въздушно-предавани инфекции, алергени, химически дразнители или замърсеният въздух.


Рискът от заразяване с грип не е по-висок при астматиците, но при тях протичането на инфекцията може да бъде значително по-тежко. Причината е, че лигавицата на дихателните пътища при астматици е задебелена следствие на хроничното възпаление. Това от своя страна ги прави много по-уязвими инфекциозния агент, който бързо отключва астматичен пристъп. Пневмониите, следствие на грипна инфекция са много по-чести при страдащите от астма, най-вече възрастни и деца, в сравнение с неастматици.


Астмата е едно от най-честите белодробни заболявания при хоспитализираните в белодробните клиники по време на грипния сезон. Грипната инфекция може да доведе до обезводняване и да влоши други подлежащи хронични заболявания.


Streptococcus pneumoniae e най-честият причинител на пневмония, придобита в обществото, както и основна причина за смъртност в световен мащаб. Смъртността от пневмококови инфекции остава висока, въпреки адекватното антибиотично лечение и интензивни грижи, особено при възрастни и при рискови пациенти като тези с хронични белодробни заболявания.


Нерандомизираните проучвания показват добри резултати на пневмококовата ваксина при млади и по-възрастни пациенти.


При пациенти с ХОББ и пневмония, рискът за хоспитализация нараства с тежестта на дихателната обструкция. Честотата на пневмониите в тази група е 40-50 на 1000 пациента или 3-4 пъти повече в сравнение с общата популация.


В следствие на екзацербациите-влошаванията, пациентите с ХОББ често се нуждаят от инхалаторни и системни кортикостероиди, които потискат от своя страна понижават локалния имунитет и увеличават възприемчивостта към различни инфекциозни агенти. Пневмониите при пациенти с ХОББ се характеризират с по-тежко протичане, по-голяма честота на хоспитализациите в интензивни отделения и по-висока 30-дневна смъртност.


Пневмококовата ваксинация се препоръчва от много консенсуси като част от лечението на ХОББ. Имунният отговор след ваксинация при пациенти с хронични белодробни заболявания не е изяснен. Някои автори съобщават за сходен отговор на антителата при пациенти с ХОББ, в сравнение с общата популация. ХОББ не е свързана с имуносупресия (с изключение на нарушенията в локалния имунитет) и ефикасността на ваксината вероятно е сходна с тази в общата популация. По тази причина препоръките за ваксинация за общата популация се приемат за приложими и при пациенти с ХОББ.


Основните проблеми са свързани с достатъчната информираност на пациентите. Същевременно лекарите изпитват затруднения с определяне статуса на своите пациенти и съответно кога да препоръчат ваксината.