Предсърдното мъждене е заболяване, свързано с висока заболеваемост и преждевременна смъртност. Смята се за най-честата аритмия. Отличава се с пъстра симптоматика, широк спектър от оплаквания, честа причина за хоспитализация, влошава качеството на живот. 

 
Аритмията обикновено напредва с възрастта. Специалистите обаче я наблюдават все по-често и при млади хора, при страдащи от хипертония, диабет, клапни пороци и други сърдечни проблеми - рискови фактори, които водят до развитие на усложнение. 
 
Предсърдното мъждене е свързано с висок риск от инвалидност и намалена работоспособност. Основната причина е, че то води до образуване на тромби в ухото на лявото предсърдие, което е предпоставка за сериозно усложнение - получаване на мозъчен инсулт. Честотата му в България е висока, не е променена в последните години и няма тенденция за намаляването й, смята проф. Асен Гудев, председател на дружеството на кардиолозите в България. Специалистът представи социалната и икономическа значимост на предсърдното мъждене по време на втория пациентски конгрес, който се проведе в столицата. 
 
Инсултът е виновен за 66% от фаталните случаи от сърдечносъдови заболявания в България. У нас мозъчносъдовата болест е повече от исхемичната болест на сърцето – факт, който в определена степен се игнорира, казва председателят на дружеството на кардиолозите. Защо е така? Когато сърцето няма ритмични контракции, няма правилен ритъм, възникват условия за образуване на тромби.   
 
Според проф. Асен Гудев предсърдното мъждене се превръща в сериозен епидемиологичен, здравен и все повече в икономически проблем. То става и все по-честа причина за мозъчни инсулти и съдови деменции. Голяма част от случаите на „преждевременно оглупяване“ се дължи на предсърдното мъждене, на малки тромби, не на голям инфаркт или инсулт, пояснява кардиологът.
 
Навременното разпознаване и правилното антитромботично лечение на предсърдното мъждене може да предотврати сериозна част от подобни усложнения. Те са тежест както за пациента, така и за неговите близки, и твърде висока цена за обществото.  
 
Друг проблем, свързан със състоянието, е, че няма достатъчно ефективни антиритъмни медикаменти. На този етап специалистите лекуват последиците на усложнението, казва проф. Асен Гудев. 
NEWS_MORE_BOX
 
Поради нарастване на заболеваемостта, предсърдното мъждене „поглъща“ и все повече средства. 2 до 3% от разходите за здравеопазване в Европа се заделят за предсърдното мъждене, не толкова за самата болест, колкото за нейните последици.
 
От особено значение е профилактиката на заболяването. Доброто лечение на хипертонията, сърдечната недостатъчност, диабета, помага за намаляване честотата на предсърдното мъждене.
 
Аритмията се среща и при хора със здрави сърца. Алкохолът, например, е една от причините, която провокира предсърдно мъждене, поясни проф. Гудев. Затова е важна високата степен на информираност, ранното разпознаване на проблема. При навременно установяване на предсърдното мъждене може да бъде възстановен синусовия ритъм.  
 
Целта на кардиологичното дружество е до 2020 г. леталитетът от сърдечносъдови заболявания в България да намалее с 20%. Смята се, че 80% от инфарктите могат да бъдат предотвратени, особено от преждевременна смъртност, преди 65-годишна възраст.