Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис ІІІ", Клиника по кардилогия, 
Член на УС на Дружество на кардиолозите в България
 
Предсърдното мъждене е най-честата трайна сърдечна аритмия, която се наблюдава при 1–2% от общата популация (1). Над 6 милиона европейци страдат от предсърдно мъждене. Мъжете са по-засегнати от жените ~1,4 пъти по-висок риск за развитие на предсърдно мъждене (след коригиране спрямо възраст и рискови фактори) (1,2).
 
Честотата на предсърдното мъждене нараства с напредването на възрастта. Ето защо пробемът става все по-актуален в застаряващите популации на индустриално развитите страни. Прогнозните дани за САЩ сочат, че до 2050 г. честотата на предсърдното мъждене ще нарастне цели три пъти! (3)
 
Доживотният риск на всеки човек за развитие на предсърдно мъждене е ~25% при достигналите 40-годишна възраст (1).
 
Цената на лечението на отделния пациент с предсърдно мъждене е висока. Оценките на директните разноски варират от €450 – 3000 в Европа и $10 100 –14 200 за пациенто-година в САЩ. Разходите и хоспитализациите, свързани с предсърдно мъждене, са се увеличили значително през последните десетилетия и се очаква това повишение да продължи, поради застаряването на населението (4).
 
От всичко казано дотук, става ясно, че предсърдното мъждене е често срещано и социално значимо заболяване. Затова нека по-подробно обясним какво представлява то и до какви рискове за Вашето здраве и живот води.
 
Човешкото сърце е едно прекрасно творение на природата. То е съвършеният мускулест орган, който никога през нашия живот не почива. Сърдечният ритъм също е перфектно генериран и синхронизиран. Електричните импулси в нормалното сърце се зараждат в синусовия възел, разположен в дясното предсърдие (естественият пейсмейкър на сърцето), преминават през проводната ситема на предсърдията, АV – възела (”граничният контрол” между камерите и предсърдията) и през проводната ситема на камерите достига до сърдечните мускулни клетки, осигурявайки изпомпването на необходимото за организма ни количество кръв при всяка житейска ситуация.
 
С настъпването на предсърдно мъждене, електрическите импулси на сърцето губят правилния си равномерен ритъм. Импулсите, вече не идват от синусовия възел. Вместо това, те се генерерат хаотично и с голяма честота над - 300 удара за минута  от други части на предсърдията. В отговор на тези импулси, предсърдията се съкращават бързо и непостоянно. Това означава, че те не са в състояние да изпомпват кръвта по начина, по който трябва.
 
АV възелът филтрира голяма част от тези високочестотни импулси, но въпреки това  и камерните съкращения стават нертимични и по-неефективни и много често с честота над 100 удара за минута.
 
Тук стигаме до логичния въпрос:

1. Какви са симптомите на предсърдното мъждене?

Подобно на хипертонията, предсърдното мъждене може да бъде коварна болест-някои хора, които имат предсърднон мъждене, не усещат абсолютно нищо и аритмията се установява при случаен преглед. Ето защо е важно винаги при измерване на кръвното налягане да измерваме и пулса си (съвременните автоматични апарати дори дават предупрежднение за наличие на аритмия) и ако забележим, че той е неравномерен да се консултираме с лекар, който да направи и разчете нашата електрокардиограма (ЕКГ)! Когато стандартният ЕКГ запис не долавя аритмията, може да се постави т.нар. ЕКГ-Холтер, които записва нашата кардиограма в продължение на 24 или повече часа и прецизно регистрира всички ритъмно-проводни нарушения на сърцето.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Други пациенти веднага забелязват промените в сърдечната дейност, породени от предсърдно мъждене. Те усещат учестен и нередовен сърдечен ритъм. Описват го като „прескачане”, „прихлопване” или „трептящо” усещане в гърдите. Когато камерната честота е висока, може да настъпи задух, виене на свят, потене, болка или усещане за тежест в гърдите.
 
Тук стигаме до другия важен въпрос: 

2. Какви са причините за възникване на предсърдно мъждене?

Най-често това са: исхемичната болест на сърцено, артериалната хипертония, клапните заболявания на сърцето (вродени и придобити), възпалителните заболявания на сърцето (миокардит, перикардит, ендокардит), кардиомиопатиите (наследсвени и придобити заболявания на сърдечния мускул), оперативните интервенции (сърдечна и несърдечна хирургия), повишената функция на щитовидната жлеза, остри и хронични белодробни заболявания.
 
Злоупотребата с алкохол, някои наркотици (амфетамин, кокаин и др.) и енергийни напитки също провокира пристъпи от предсърдно мъждене. Ето защо в англоезичните страни се използва термина «холидей харт синдром» - синдром на празничното сърце. Установено е, че честотата на ритъмните нарушения / и на първо място предсърдното мъждене, рязко нараства след почивни и празнични дни, през които злоупотребата с токсични субстанции се увеличава.
 
Има случаи, при които конкретна причина за възникване на предсърдното мъждене не може да се открие. Такова предсърдно мъждене се нарича идиопатично.
 
3. До какви рискове за нашето здраве води предсърдното мъждене?
 
Освен, че причинява дискомфорти и съществено влошава качеството на живот, предсърдното мъждене води до двукратно повишаване на общата смъртност и петкратно повишаване на риска от мозъчен инсулт! (5,6). При това емболичните  мозъчни инсулти, свързани с предсърдното мъждене са по правило по-тежки и инвдалидизиращи! Могат да възникнат и перферни емболии в други органи -  крайници, бъреци, слезка.
 
Причината за възникването на емболичен мозъчен инсулт или перферни емболии се крие, в това, че неравномерното и неправилно съкращанеие на предсърдията създава условие за задържане и завихряне на кръвта и образуване на съсиреци (тромби) в тях и на първо място в аппендикса (или «ухото») на лявото предсърдие. Когато такъв тромб или парченце от него, се откъсне от стената на предсърдието, кръвообращението го отнася в някои от периферните съдове (за съжаление, най-често в мозъка) и това предизвиква емболизация (запушване) на  съда и развитие на исхемичен мозъчен инсулт (или критична исхемия на крайник, инфаркт на бъбрека или слезката - когато се запуши перфирин съд).
 
Освен това ускорената и неравномерна сърдечна честота при предсърдно мъждене води до влошаване на помпената функция на лявата камера на сърцето и до развитието на остра, а с течение на времето и на хронична сърдечна недостъчност, изразяваща се в задух, лесна умора при леки физически усилия, поява на отоци по краката и др.
 
Очаквайте продължението
 
Библиография:
 
1. Camm AJ et al. Eur Heart J 2010;31:2369–2429
2. Go AS et al. JAMA 2001;285:2370–2375
3. Savelieva I et al. Clin Cardiol 2008;31:55–62
4. Wolowacz SE et al. Europace 2011;13:1375–1385
5. Lip GYH and Lim HS. Lancet Neurol 2007;6:981–993
6. Kannel WB, Benjamin EJ. Med Clin North Am. 2008;92:17-ix