Хиперсомнията е състояние на повишена дневна сънливост, което не се дължи на нарушения в циркадния ритъм – например смяна на часовия пояс или изменения в нормалния нощен сън. Причината за това състояние могат да бъдат както заболявания, свързани с нарушение в дихателната функция, каквито са централната и обструктивната сънна апнея, така и състояния, несвързани с дихателни проблеми – нарколепсия, рекурентна хиперсомния и идиопатична хиперсомния.

 

Синдромът на Клайне-Левин представлява рекурентна хиперсомния, характеризираща се с периодично възникващи епизоди на повишена сънливост, промени в поведението, настроението и когнитивните функции. Характерна е триадата „хиперсомния, хиперфагия и хиперсексуалност”, която обаче невинаги се проявява в пълния си обем при конкретния индивид.


 

Кого засяга синдромът на Клайне-Левин и открит ли е причинителят?

Синдромът на Клайне-Левин е сравнително рядко срещано заболяване, засягащо приблизително 1-5 души на един милион население. Най-често заболяването се среща в тийнейджърска възраст, с доминантно засягане на мъжкия пол. Въпреки че са описани случаи с по-късна проява на заболяването, статистическо проучване показва, че средната възраст на изява на симптомите е 15-годишна възраст.

 

Точната причина все още остава неизяснена. При повечето от засегнатите пациенти се описва предхождаща инфекция на горните дихателни пътища, а също и травма, енцефалит и др. Описани са и случаи, при които синдромът се проявява сред няколко членове на една фамилия, но все още не е напълно доказана ролята на генетичния фактор.

 

Какви са симтомите на заболяването?

Отличителна черта на заболяването са внезапно възникващите епизоди на повишена сънливост и промени в поведението, настроението, паметта и когнитивните функции, съчетани или не с хиперсексуалност и хиперфагия. Продължителността на всеки епизод е средно от 1 до 3 седмици, като подобни такива епизоди могат да се наблюдават през 2 до 3 месеца в годината. Характерно за заболяването е, че между тези епизоди пациентът демонстрира нормално поведение, в повечето случаи с амнезия за случилото се по време на епизода.

 

Основните симптоми на заболяването са:

 

  • Повишена сънливост – хиперсомния. Продължителността на съня е около 12 до 21 часа в денонощието;
  • Нарушение в когнитивните функции – след повишената сънливост най-често срещан симптом е наличието на дереализационни явления – déjà vu. Пациентите имат усещането, че сънуват или преживяват нещо извън тяхното тяло. Промени в сензорните усещания за температура също са често срещан симптом. Наблюдават се също нарушения в концентрацията, в планирането на ежедневните задачи и паметта.
  • Хиперфагия – след събуждане може да се наблюдава компулсивно, внезапно поглъщане на големи количества храна. Може да се поеме почти всичко, което е в близост. Предотвратяване на достъпа до храна може да стане причина за агресивно поведение.
  • Хиперсексуалност – по-често се наблюдава при представителите от мъжки пол. Характеризира се с повишен сексуален импулс, неконтролирана сексуална възбуда, чести мастурбации и коментари от сексуално естество.
  • Промени в поведението – апатия, дезинхибиция. Характерно е агресивното поведение, повишена раздразнителност, неприемливо социално поведение, използване на неприлични думи, които могат да имат сексуален подтекст. След като е отминал епизодът пациентите могат да изпитат чувство за срам и неудобство да обсъждат поведението си. Възможно е да имат и частична амнезия за случилото се.
  • Депресия и повишена тревожност – засега не е ясно дали се дължат на заболяването или са симптом на атипична депресия. Много често намаляването на социалните контакти и непристойното поведение са причина за погрешно диагностициране на заболяването от сферата на психиатричните.
NEWS_MORE_BOX

 

Диагнозата на заболяването се затруднява от липсата на обективни промени в невроизобразяващите, биохимичните и др. изследвания. Електроенцефалографията показва по време на епизода генерализирано понижение на мозъчната функция в 70% от случаите.

 

Няма специфично лечение за заболяването. Най-важният елемент от терапията е подкрепата от страна на близките и въздържането им от предприемане на агресивна терапия. Прилагането на определени стимуланти като модафинил могат да скъсят продължителността на пристъпа в случаите, когато се включат в ранните стадии на епизода.

 

За овладяване на съответните психични симптоми като депресия, тревожност, халюцинации се предписват съответните лекарства.

 

В някои случаи епизодите отшумяват и изчезват сами в юношеска възраст.

 

Синдромът на Клайне-Левин трябва да се подозира при всеки тийнейджър, при който се установява периодична поява на повишена сънливост, както и промени в поведението и когнитивните функции.