Различни специалисти установяват, че алергичната астма и други свързани алергии могат да бъдат включени към рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания. Те установяват как лекарствата, използвани за лечението на астма, също биха могли да повлияят на риска от поява на различни видове нарушения на сърцето.

 

В повечето случаи рисковите фактори, които се асоциират със сърдечносъдовите заболявания са високо кръвно налягане, висок холестерол, наднормено тегло, липса на физическа активност и диабет.


 

Въпреки това според множество експерти по кардиология, пулмология и фундаментални научни изследвания от Brigham and Women's Hospital алергичната астма и други свързани алергии могат да повишат сърдечносъдовия риск.

 

В проучването са включени авторът-кореспондент Д-р Гуо-Пинг Ши, който е главен изследовател в отдела по сърдечно-съдова медицина на Бригъм и неговите съавтори, Д-р Питър Либи, известен специалист по сърдечносъдова медицина, Д-р Брус Леви - началник на отдела по белодробна и критична медицина в Бригъм, и други.

 

Изследователите правят анализ на множество проучвания, които наблюдават сърдечносъдовите и свързаните с тях алергични заболявания, като алергичен ринит, атопичен дерматит, както и тежките хранителни и лекарствени алергии.

 

Наблюденията от тези проучвания предполагат, че различните видове алергичните реакции, освен астмата също са значими рискови фактори за появата на нарушения на сърдечносъдовата система.

 

Според анализираните изследвания съществуват специфични видове възпалителни клетки, които могат да се натрупват в белите дробове, сърцето и съдовете, стимулирайки развитието на астма и болест на сърцето.

 

Клиничните и предклиничните проучвания съобщават за общи механизми между сърдечносъдовите заболявания и астмата.

 

Поради тази причина някои от лекарствените средства, които се използват при астма са от полза и за сърдечносъдовата система.

 

Вдишваният албутерол например понижава риска от сърдечносъдови заболявания. Оралните и интравенозни кортикостероиди, като преднизон повишават този риск, докато инхалаторните кортикостероиди, като флутиказон пропионат и будезонид го намаляват.

 

Модификаторите на левкотриен, като монтелукаст, са друг вид медикаментозни вещества, които имат благоприятен ефект, намалявайки възпалението, нивата на липидите в кръвта и сърдечносъдовите инциденти.

 

От друга страна анти-астматичните антитела, като омализумаб, показват смесени резултати. Според едно от проучванията те повишават риска, а други показват намален риск или никакъв ефект върху сърдечносъдовата система.

 

Проучването е публикувано в Nature Cardiovascular Research.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s44161-022-00067-z