Повечето пациенти с астма не знаят как трябва да използват инхалаторите, поради което и лечението не дава резултат. Специалисти от Института за Медицински Изследвания Уулкок предлагат да се провежда обучение във фармацевтичните фирми относно начина на употреба, който впоследствие да бъде и по-добре обяснен върху опаковките. Медицинските лица трябва да показват как се използват апаратите, както и внимателно да обясняват значението на лечението.

При проучване след приложението на стикери, залепени върху инхалаторите, на които са описани всички стъпки и е наблегнато на най-трудните моменти, се установява подобрение в ефективността на терапията. Лекарите подчертават, че не само навременното им приложение има зачение, но и правилното въвеждане на медикаментите. С помощта на подобни стикери, забелязвани от пациента при всяко използване на инхалатора, вероятността да го прави ефективно е много по-голяма.