Често имате запушен нос? Минали сте през всякакви лекари и изследвания, не е открита конкретна причина за това неопасно, но силно досадно състояние, пили сте антибиотик без резултат, не е установена алергия и сякаш нищо няма, но симптомите продължават? Продължавайте да четете. Лигавицата на носната кухина е една от областите в човешкия организъм, които получават най-силна инервация. Това се дължи на факта, че горните дихателни пътища трябва веднага да регистрират и да се защитават съответно от вдишване на частици и потенциално опасни субстанции.

 
Хроничен неспецифичен риносинуит

Хроничният риносинуит е възпалително заболяване, при което повече от 3 месеца се задържат симптомите – обструкция на носа (набъбване на лигавицата), смущения в обонянието и секрети. След като са изключени останалите най-чести причини – алергия, инфекция, наследствено заболяване или системно заболяване, се пристъпва към диагностицирането на вторичен хроничен риносинуит, свързан с неспецифична хиперреактивност в следствие на неврогенно възпаление; последното е асоциирано с проинфламаторните свойства на невротрансмитерите, отделяни от рецепторните нервни влакна.Честотата на хроничния риносинуит непрекъснато се увеличава през последните години, като в момента се смята, че е разпространена сред около 20 % от възрастната популацания. Физиопатологичните механизми са множествени и все още не напълно разбрани. Класифицираме състоянието на 4 основни групи:

 

  • Специфична /алергична/ свръхреактивност – при нея човешкият организъм има изработени IgE антитела срещу конкретен алерген;
  • Инфекциозна;
  • Вторична, вследствие на системни или генетични заболявания;
  • Неспецифична или неврогенна. 

До скоро тази група на неспецифичния хроничен риносинуит се наричаше вазомоторен ринит. Заболяването се характеризира със свръхреактивност на носната лигавица, довеждаща до понякога инвалидизираща обструкция на носа (запушване) през цялата година, със секреция предна или от време на време задна (със стичане на секрети към гърлото), дифузно главоболие или усещане за натиск върху лицето, отслабване на обонянието, и понякога - кихане.


Други по-редки причини, освен неврогенната, включват: медикаментозна, професионална, хормонална, еозинофилия, напреднала възраст, тютюнопушене.


Механизми на неспецифичния риносинуит

Както се подчерта по-горе, носната лигавица е сред зоните в организма, получаващи една от най-богатите рецепторни инервации, произлизаща от тригеминалния нерв. Три основни типа рецептори са идентифицирани в носната лигавица:

  • Механорецептори – чувствителни на тактилни стимули (например физически обект като перце ги дразни);
  • Химиорецептори – чувствителни на дразнещи субстанции;
  • Терморецептори – регистриращи промени в температурата на вдишвания въздух.

От трите вида рецептори характерно е, че информацията от химическите такива се предава от немиелизирани, по-бавни влакна.


Дисрегулация на автономната нервна система

Съдовата мрежа на назалната лигавица, муко-цилиарният транспорт (придвижване на вредните субстанции чрез секрецията и ресничестите клетки на лигавицата) и клетките на възпалението от имунната система са основните тъканни елементи, въвлечени в проявите и симптомите на неспецифичния хроничен риносинуит. Участието на тези елементи се повлиява, поне частично, от биологически активни субстанции, освобождавани както от рецепторните нервни влакна, така и от нервите на автономната (вегетативната) нервна система.


Когато рецепторните окончания са стимулирани, те са отговорни за рефлексни защитни реакции като кихане, секреция и оток на носната лигавица. Сред невропептидите най-често асоциирани с такива реакции са субстанция Р, неврокинин А, невропептид К и други.


На ниво дихателни пътища активацията на немиелизираните нервни влакна отключва освобождаване на невропептиди, които довеждат до вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове), вторичен оток на лигавицата, производство на слуз и локално натрупване на имунни клетки на възпалението.


За лечение е трудно да се говори, силно препоръчително е честото промиване на носната кухина с физиологичен серум, който отмива дразнещите вещества и овлажнява лигавицата. В тежките случаи лекар може да предпише кортикостероиден спрей за нос.


Библиография:
Barnes PJ, Baraniuk JN, Belvisi MG. Neuropeptides in the respiratory tract. Part I.Am Rev Respir Dis 1991;144:1187-98
Lacroix JS,KurtAM, Pochon N, et al.Neutral endopeptidase activity and concentration of sensory neuropeptides in the human nasal mucus. Eur Arch Otorhinol 1995;252:4