Трикуспидалната клапа е една от т. нар. атрио-вентрикуларни клапи на сърцето. Тя разделя потока на кръвта между дясно предсърдие и дясна камера. Тази половина на сърцето е подложена на по-малко стрес поради поддържане на по-ниски налягания на кръвта в нея. И въпреки това, когато се наруши функцията на някоя от клапите обременяването е голямо. Структурно клапата е изградена от клапен пръстен, три асиметрични клапни платна, три папиларни мускула и множество хорди. Клапният отвор на тази клапа е най-големият в анатомията на цялото сърце и е с размер до 7 см2. Платната са много фини и изградени предимно от колаген, което прави лесно преминаването на кръв между тях по време на систолата на камерата. Ето защо, много здрави хора имат физиологично минимална трикуспидална регургитация ( връщане на кръв), която не представлява патология.

1. Причини за възникване на трикуспидна стеноза

Трикуспидалната стеноза се дефинира, като стесняване на отвора на клапата под 2 см2. В резултат е затруднен потокът на кръвта, който преминава от дясно предсърдие към дясна камера по време на диастолата на сърдечния цикъл (фазата на пълнене на камерите). Обременява се както самото предсърдие, така и вливащите се в него празни вени, а в по-късен етап и артерията, която отнася кръвта в белите дробове. По този начин възниква белодробната хипертония и всички последици на нарушение на газообмена. Като правило те са придобити и много рядко клапата е засегната самостоятелно. Това е най-често засяганата сърдечна клапа сред наркомани. Ето и някои от причините за възникване на трикуспидална стеноза:


 

  • Ревматизъм с прекаран поне един пристъп. Обикновено се засягат и други сърдечни клапи;
  • Болести на съединителната тъкан - колагенози, най често системен Лупус еритематодес;
  • Туморни формации ангажиращи обема на дясно предсърдие;
  • Някои вродени заболявания, като болест на Епщайн и наличен АВ проток.

2. Причини за възникване на трикуспидална недостатъчност

Този порок се дефинира, като непълно затваряне на платната на клапата с възможност за връщане на кръв от дясна камера в дясно предсърдие по време на съкращението и. Отново се обременява предсърдието и белодробната артерия. Ето и някои от причините, отговорни за развитието на Тр исуфициенция (недостатъчност):

 

  • Ревматизъм със засягане на сърдечни структури;
  • Миксоматозна дегенерация на платната например при синдром на Марфан;
  • Инфекциозен ендокардит и последствията от него- много по- чест е при венозни наркомани;
  • Механична увреда на платната при имплантиране на пейсмейкър.

 

NEWS_MORE_BOX

3. Как да разпознаем пациентите със засягане на трикуспидалната клапа?

Към клиничната картина при тези пациенти се включват лесната умора и задухът, особено при физически натоварвания. Тези пациенти имат епизоди на сърцебиене, а в по-късните етапи на болестта и такива на предсърдно мъждене или трептене. Типични са всички белези, насочващи за обременяване на дясна камера. Това са уголемен черен дроб, застой в шийните вени. Ексудирането на течност в телесните кухини е също характерно и е под формата на асцит (течност в коремната кухина) и плеврални изливи. Още наличие на периферни отоци особено вечер и пулсации над черния дроб могат да насочат към диагнозата. В крайните етапи на болестта се открива постоянна и тежка цианоза на пациентите с кахексия (измършавяване) и жълтеница.

4. Диагноза и терапевтично поведение при пациенти с трикуспидни пороци

Диагнозата се поставя чрез набор от изследвания. В началото анамнезата и преслушването на сърцето на болните могат да ни насочат. При Тр стеноза по левия стернален ръб се чува мезотеледиатолен шум, а при Тр недостатъчност в 4 ляво междуребрие холосистолен шум, който се усилва при вдишване - известно като симптом на Ривело- Карвалйо. Единствено транстокакалната екография на сърце може да постави окончателно диагнозата. Лечението на заболяванията на трикуспидалната клапа е, както медикаментозно за облекчаване на симптомите, така и оперативно Обикновено тази клапа се подменя с биологична такава, което не изисква доживотен прием на перорален антикоагулант.