Панкреасни и чревни от стволови клетки получиха два независими екипа учени. И при двата експеримента се демонстрира нов начин на изпозване на стволовите клетки.


Д-р Иън Галикано от Университета Джордтаун във Вашингтон използва незрели плурипотентни спермални клетки, които се образуват от сперматогоните, основни спермални клетки. От последните зависи ръстът на спермата при мъжете. По лабораторен път чрез специфична хранителна среда спермалните клетки са трансфомирани от екипа в панкреасни бета клетки – клетките, които образуват инсулин.


При трансплантацията на получените панкреасни клетки при опитите, те започват да функционират, отделяйки инсулин. Постижението на екипа е представено от д-р Галикано на среща на Американското дружество по клетъчна биология във Филаделфия. Понастоящем терапията на болните от инсулинозависимия диабет, тип 1, се осъществява чрез доживотно инжектиране на инсулин.Има опити болни от диабет тип 1 да бъдат лекувани чрез трансплантация на донорски панкреасни клетки, но методът е свързан с два съществени проблема – недостиг на подобни клетки и вероятност за несъвпадение между донор и реципиент. При трансплантацията на собствени стволови клетки такъв риск не съществува. Галикано предполага, че ооцитите могат да послужат за източник на клетки при жените и методът се приложи също толкова успешно.


Независимо от американските си колеги, учени от педиатричната болница Синсинати в Охио получават чревни тъкани от два различни вида стволови клетки. Екипът на д-р Джеймс Уелс обаче използва човешки ембрионални стволови клетки, които чрез отглеждане в специална хранителна среда преобразува в плурипотентни стволови клетки след въвеждане на специфичен генетичен материал. В сп. Nature д-р Уелс проследява начина на получаване на органоидите – получените тъкани, отговарящи на специфичните особености на различни слоеве от червата, включително мускулни клетки и вътрешен слой.

 

В бъдеще органоидите биха могли да се използват при лечението на заболявания на червата, некрози, ентероколити, възпалителни заболявания и синдрома на късото черво, предвижда д-р Уелс.